Vlastné projekty

Trenčianska nadácia sa okrem grantového programu priebežne venuje rôznym aktuálnym témam a realizuje vlastné projekty. Ich cieľom je predstaviť nadáciu, osloviť verejnosť, darcov, upozorniť na chýbajúce aktivity v komunite a doplniť ich, vychovávať, poskytovať priestor na dobrovoľnícke činnosti i získať finančné zdroje do grantového programu alebo na individuálnu podporu.

Trenčianske Korzo je nedeľné stretnutie Trenčanov na najkrajšom námestí Trenčína otvorené všetkým, ktorí si Trenčín a nedeľné korzovanie obľúbili. V šesťdesiatych až sedemdesiatych rokoch sa na Mierovom námestí pravidelne v nedeľu stretávali rôzne generácie Trenčanov a udržiavali tak alebo nadväzovali nové spoločenské kontakty. V júni 2002 Trenčianska nadácia Korzo obnovila a odvtedy každoročne vytvára priestor pre prezentáciu zaujímavých aktivít nielen Trenčanov. Každé Korzo je jedinečné svojou neopakovateľnou témou.

Mladí filantropi sú dobrovoľníci vo veku od 15 do 30 rokov. V rámci aktivít Trenčianskej nadácie administrujú vlastný grantový program určený ostatným mladým ľuďom v komunite. Zapájajú sa do života vo svojom meste, môžu v ňom ovplyvňovať drobné i rozsiahlejšie zmeny a pomáhať aktívnym skupinám občanov. Mladí filantropi sú spoločným projektom ôsmich komunitných nadácií združených v Asociácii komunitných nadácií Slovenska dlhodobo podporovaný Nadáciou SPP.

Dr. Klaun je nadačný fond Trenčianskej nadácie. Jeho cieľom je prostredníctvom divadelných predstavení prinášať pocit radosti a šťastia deťom s rôznymi druhmi znevýhodnení dlhodobo odlúčených a umiestnených v zariadeniach sociálnej a zdravotníckej starostlivosti. Bol založený 17. októbra 2002 a želaním zakladateľa Jacquesa van der Lindena bola jeho pôsobnosť určená na celé územie Slovenska.

Budovanie kapacít komunitnej nadácie vzhľadom k potrebám trenčianskeho regiónu je projekt podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia realizovaný od júla 2010 do júna 2012 s cieľom zvýšiť profesionalizáciu a udržateľnosť nadácie a jej ľudských zdrojov.

Otvor srdce, daruj knihu je predvianočný projekt venovaný deťom zo sociálne slabších či mnohodetných rodín a deťom osamelých matiek. Okrem toho, že spája detské túžby s ochotou dospelých pomôcť, rozvíja vzťah detí k čítaniu a podporuje individuálne darovanie. Kniha zakúpená anonymným darcom sa dostane do rúk dieťaťa ešte pred Vianocami.

Daj si vodu z vodovodu je vzdelávací projekt venovaný téme pitnej vody, jej kolobehu a jej úlohe v živote človeka určený deťom z materských škôl trenčianskeho regiónu. Jeho garantom je Nadácia TVS. Hravou formou približuje deťom cestu vody v prírode, jej premeny, pomáha vytvárať pozitívne návyky v pití vody z vodovodu u detí a prenášať túto informáciu do rodín. Deti v spoločnosti maskotov Kvapky a Kvapka absolvujú viaceré interaktívne hry, súťaže a prednášky.

Neobyčajné trenčianske lavičky je projekt pre Trenčín zameraný na oživenie mesta formou netradičných lavičiek navrhnutých a realizovaných nielen umelcami. Okrem spomienky na trenčianske osobnosti sú lavičky zároveň miestom odpočinku, nabratia nových síl a odreagovania od tempa moderného sveta. Každý rok môže pribudnúť aspoň jedna lavička a rozšíriť tak existujúcu sieť.

Trenčianski rodáci je nový projekt nadácie, ktorého cieľom je nájsť komunikačné kanály a sprostredkovať informácie z domova rodákom žijúcim dlhodobo v zahraničí, osloviť ich k participácii na živote v trenčianskej komunite, posilniť ich patriotizmus, získať ich pre darcovstvo a podporu riešenia regionálnych problémov, vyhľadať osobnosti, na ktoré môžu byť obyvatelia trenčianskeho regiónu hrdí.

 
 Ďakujeme
Mesto TrenčínMinisterstvo kultúry SR - Ministerstvo5 star glass | RONACORA GEO | Slovenské softvérové riešeniaEmersonAS TrenčíndogdocsRadovan Stoklasa[www.ksa.sk] - Tvorba www stranok eventive | tréningy - školenia - poradentvoEnergia pre krajinuTimm Slovakia s.r.oVaillantTrenčiansky terajšok – Nezávislé noviny trenčianskeho regiónuASOCIÁCIA KOMUNITNÝCH NADÁCIÍBYTAS, s.r.o., Trenčín - kotolne, technické zabezpečenie budov a automatizácia, diaľkový dohľad cez internetIDEA Trenčín - reklamné štúdioArt eventadvokátska kancelária | law firmPovažský cukor - Cukrovar Trenčianská teplá