Programy a projekty

Trenčianska nadácia je komunitnou nadáciou. Založila ju v roku 2000 skupina nadšených Trenčanov, osobností, ktorí verili, že pre ľudí je prirodzené pomáhať si a spolupracovať pri riešení spoločných problémov.

Je tiež regionálnou nadáciou a teda najväčšiu časť svojich aktivít uskutočňuje v trenčianskom regióne. Vďaka znalosti prostredia vie „doma" rýchlo reagovať, dokáže riešiť regionálne problémy, podať pomocnú ruku, alebo podporiť dobré myšlienky. Na aktuálne potreby komunity reaguje vlastnými i krátkodobými projektmi, ktoré tieto potreby riešia.

Trenčianska nadácia vytvorila fungujúci grantový systém a do roku 2018 podporila 393 komunitných projektov v hodnote 174 396 eur. Prostredníctvom tohto programu i vlastných projektov spolupracuje s mimovládnymi organizáciami, neformálnymi skupinami i ďalšími subjektmi aktívnymi vo verejnom živote.

Spolu s partnermi založila 15 nadačných fondov, z ktorých do roku 2018 podporila 342 projektov realizovaných v širšom regióne i na území celého Slovenska v hodnote 409 964 eur.

Zo získaných zdrojov podporuje projekty zamerané na voľný čas detí a mládeže, výchovu a vzdelávanie, pomoc zdravotne postihnutým, kultúru a šport, podporu tradícií, sídliskové aktivity, skvalitňovanie životného prostredia a ďalšie nepomenované oblasti. Pôsobí tiež ako sprostredkovateľ individuálnych darov pre zdravotne handicapovaných občanov, na podporu aktivít mimovládnych organizácií, či pre kultúrne projekty.

 
 Ďakujeme
Mesto TrenčínMinisterstvo kultúry SR - Ministerstvo5 star glass | RONACORA GEO | Slovenské softvérové riešeniaEmersonAS TrenčíndogdocsRadovan Stoklasa[www.ksa.sk] - Tvorba www stranok eventive | tréningy - školenia - poradentvoEnergia pre krajinuTimm Slovakia s.r.oVaillantTrenčiansky terajšok – Nezávislé noviny trenčianskeho regiónuASOCIÁCIA KOMUNITNÝCH NADÁCIÍBYTAS, s.r.o., Trenčín - kotolne, technické zabezpečenie budov a automatizácia, diaľkový dohľad cez internetIDEA Trenčín - reklamné štúdioArt eventadvokátska kancelária | law firmPovažský cukor - Cukrovar Trenčianská teplá