Projekty

Aj druhé kolo grantovej výzvy Coca-Cola pre región je uzavreté. O siedmich úspešných projektoch rozhodla na základe návrhu grantovej komisie správna rada Trenčianskej nadácie dňa 25.4.2017. Celková suma podpory v druhom grantovom kole je 16 394 €.

Spoločnosť Coca-Cola HBC Česko a Slovensko tak za dva roky trvania výzvy darovala do cieľového regiónu celkom 30 000 €. Prvých šesť projektov bolo podporených v roku 2016 sumou 13 606 € a k dnešnému dňu sú už úspešne ukončené.

 

Žiadateľ: Telovýchovná jednota Družstevník Hrádok

Schválená suma: 1 769 EUR

Futbalové ihrisko je centrom komunitného života takmer v každej obci. Potvrdzuje to i projekt TJ Družstevník Hrádok. Futbalový klub v spolupráci s odborníkom grantom v hodnote 1 769 € skultúrni ťažko dostupný svah v centre obce záhonovou výsadbou.

Žiadateľ: Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane

Schválená suma: 2 875 EUR

Pred piatimi rokmi bola národná kultúrna pamiatka Kostolec-Ducové zdevastovaná a pre turistov až nebezpečná. V rukách OZ Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane a Pamiatkového úradu Trnava sa stáva čoraz atraktívnejšou. Staré informačné tabule sú dlhodobo v zlom stave a už dávno neplnia svoju funkciu. Grant 2 875 € využije združenie na výrobu a osadenie desiatich nových informačných tabúľ, ktoré svojim obsahom poskytnú turistom celistvý obraz o dôležitosti náleziska.

Žiadateľ: Obec Stará Lehota

Schválená suma: 3 000 EUR

Donedávna nemali rodiny s deťmi v obci Stará Lehota žiadny verejný priestor, kde by sa mohli socializovať. Vybudovaním certifikovaného detského ihriska na strategickom mieste v obci hneď vedľa kultúrneho domu v hodnote 3 000 € sa komunitný život najmenších, ale aj dospelých značne skvalitní. Voľnočasové aktivity a akcie obce budú atraktívnejšie nielen pre rodiny  s deťmi.

Žiadateľ: OZ Hrad Tematín

Schválená suma: 3 224 EUR

Nadšenci pre kultúrne dedičstvo OZ Hrad Tematín dostanú grant vo výške 3 224 €  na vybudovanie náučného chodníka od Bezovca až k hradu zloženého z informačných tabúľ o histórii a ochrane prírody a oddychových zón so stolmi a  lavičkami v kritických miestach výstupu. Pre väčší komfort turistov pribudnú pri hrade suché toalety vyrobené tradičným tesárskym remeslom. Turisti, ktorých sa ročne na hrade premelie zhruba 20 000, tieto novinky určite ocenia.

Žiadateľ: Obec Hôrka nad Váhom

Schválená suma: 1 676 EUR

Hôrka nad Váhom sumou 1 676 € zmodernizuje a zatraktívni športový areál v obci. Kúpou mobilného zavlažovacieho systému zlepší technické parametre hracej plochy, zveľadí areál, ktorý je okrem športových akcií vyťažený mnohými obecno-kultúrnymi podujatiami. Moderný systém zavlažovania tak nahradí zastaralú hadicu, ktorú bolo na poliatie celého ihriska potrebné zhruba osemkrát preložiť.

Žiadateľ: Dominika Horňáková

Schválená suma: 440 EUR

Bola by škoda, keby vzácne fotografie zapadli prachom. Rodáčka z Modrovej, žijúca v Bratislave, by chcela zvýšiť povedomie obyvateľov obce o jej histórií a okolí prostredníctvom výstavy fotografií v miestnom kultúrnom dome. Staré fotografie budú porovnané so súčasnými a zasadené do prierezu celosvetových udalostí. Výstava Minulosť vs. prítomnosť, podporená grantom vo výške 440 €, bude interaktívna a obohatená o videozáznamy z minulosti, prehliadku krojov a nástrojov. 

Žiadateľ: Folklórny súbor Modrovanky – Krojovanky

Schválená suma: 3 410 EUR

Členovia folklórneho súboru Modrovanky–Krojovanky si na vystúpenia veľakrát museli časti krojov požičiavať, prípadne nemali žiadne. Grant 3 410 € využijú práve na kúpu dobových odevov a audiotechniky, čím skvalitnia svoje vystúpenia. V súbore pôsobia deti, dospelí aj dôchodcovia a svoje tradície nadšene šíria prostredníctvom vystúpení a autorskej tvorby nielen v regióne. 

Žiadateľ: OZ Hrad Tematín

Schválená suma: 2 500 EUR

Skupina nadšencov oddaná mravčej práci prepadla láske ku kusu kameňa, preto týždeň čo týždeň ťažko pracuje svojpomocne, lopatami a fúrikom, aby zachovala kultúrnu pamiatku, zrúcaninu hradu Tematín. OZ Hrad Tematín si konečne uľahčí prácu minidumperom. Ten ich prácu urýchli a zvýši jej efektivitu. Združenie sa snaží odstrániť zával v prístupových bránach v paláci a vytvoriť tu múzeum. OZ Hrad Tematín sa tak stane druhým na Slovensku, ktoré motorovým fúrikom disponuje. Tematín navštívi ročne okolo 20 000 turistov. Veríme, že „vylepšený“ ich priláka ešte viac.

Žiadateľ: Obec Lúka

Schválená suma: 4 500 EUR

V obci Lúka sa občania už dlhé roky snažia dať spustnutému domu s dlhoročnou tradíciou nový význam – urobiť z neho etnologické múzeum. Obec sa rozhodla zobrať zanedbanú budovu pod svoje krídla a urobiť z nej stredisko pre verejnosť na tvorbu duchovných a kultúrnych hodnôt. Obec dostala v minulosti dotáciu na opravu strechy, súčasný grant pomôže obnoviť obvodový plášť budovy a staré okná. Po náležitej úprave budovy ju zaplnia artefakty a predmety hodnotné z etnologického a kultúrneho hľadiska. S hradom Tematín v blízkosti tak múzeum zvýši atraktivitu regiónu pre turistov.

Žiadateľ: Športový klub Modrová

Schválená suma: 2 000 EUR

ŠK Modrová funguje v obci takmer 70 rokov. O tom, že futbal je v obci populárny, svedčí aj počet miestnych tímov. Športový klub chce v blízkosti futbalového štadióna vybudovať Fit park, ktorým by vyhovel miestnym aj ľuďom z okolitých dedín v ich záujme o šport, pohybové a voľnočasové aktivity. Cvičebné stroje vo Fit parku sú navrhnuté tak, aby zabezpečili možnosť dôkladne precvičovať všetky svalové skupiny a časti tela. Fitness vybavenie je vďaka svojej jednoduchosti určené pre široké spektrum obyvateľov všetkých vekových kategórií, ktorí obľubujú aktívny životný štýl.

Žiadateľ: Dominika Horňáková

Schválená suma: 1 750 EUR

Maličká obec Modrová má prívlastok „slovenský Detroit“, keďže vo veľkom produkuje kolesá, pneumatiky a disky. Mladá a nadšená rodáčka sa tejto myšlienky chytila a rozhodla sa vniesť do malebnej dedinky kus života, svieži závan kultúry a možnosti aktívne tráviť voľný čas. Už tretí rok organizuje podujatie, ktoré pravidelne priláka celú dedinu aj okolie a jej ambície siahajú až na celoslovenskú úroveň. V rámci projektu vznikne informačná tabuľa o zaujímavostiach regiónu a samotné podujatie oživia viaceré hudobné kapely a programy pre deti a mladých ľudí.

Žiadateľ: Miestny športový klub Lúka

Schválená suma: 500 EUR

Futbalové ihrisko je v dedine centrom nielen športového, ale i spoločenského diania. Nedostatočné technické vybavenie, absencia hudobného sprievodu či hlasového komentára pochová pohodovú pozápasovú atmosféru skôr ako sa začne. Miestny športový klub Lúka o tom vie svoje, preto grant využije na zlepšenie technického vybavenia svojho ihriska. Mikrofón elektrická svetelná časomiera, reproduktory a zosilňovač ho zmodernizujú, zvýšia profesionálny dojem u hráčov, prilákajú fanúšikov, prispejú k prehľadnosti a znížia mieru konfliktov medzi fanúšikmi. V konečnom dôsledku prispejú k rozvoju komunitného života v obci.

Žiadateľ: Slovenský cykloklub

Schválená suma: 4 140 EUR

Vyznačené cykloturistické trasy Považského Inovca využíva tisíce cyklistov ročne. Paradoxne je ich v oblasti Hrádku, Lúky a Hôrky v rámci pohoria najmenej vyznačených. Slovenský cykloklub v pohorí systematicky buduje Bikepark Považský Inovec už šesť rokov. Celých 400 kilometrov trás sa tiahne od Trenčína po Piešťany. Cykloklub doznačí trasy v celkovej dĺžke takmer 30 km a vytvorí tým prepojenie medzi Hrádkom, hrebeňom Inovca, Bezovca a Tematína. Okrem nových cyklotrás pribudnú aj veľkoplošné mapy a informácie pre návštevníkov o možnostiach bicyklovania v regióne.

 
 Ďakujeme
Mesto TrenčínMinisterstvo kultúry SR - Ministerstvo5 star glass | RONACORA GEO | Slovenské softvérové riešeniaEmersonAS TrenčíndogdocsRadovan Stoklasa[www.ksa.sk] - Tvorba www stranok eventive | tréningy - školenia - poradentvoEnergia pre krajinuTimm Slovakia s.r.oVaillantTrenčiansky terajšok – Nezávislé noviny trenčianskeho regiónuASOCIÁCIA KOMUNITNÝCH NADÁCIÍBYTAS, s.r.o., Trenčín - kotolne, technické zabezpečenie budov a automatizácia, diaľkový dohľad cez internetIDEA Trenčín - reklamné štúdioArt eventadvokátska kancelária | law firmPovažský cukor - Cukrovar Trenčianská teplá