Akcie

Míľniky

Míľniky je symbolický názov benefičnej akcie nadácie venovanej darcom, pripravovanej pri príležitosti zaujímavej udalosti v nadácii. Už v roku 2000 sme spoluorganizovali Benefičný koncert na záchranu rímskeho nápisu na trenčianskej hradnej skale. Symbolom benefičnej akcie, či už to bol benefičný bál v roku 2002 a 2003, galavečer 2008 s významnými osobnosťami, alebo dobročinná aukcia v rokoch 2005 a 2010, sa stala cena nadácie Darca roka udeľovaná za významné darcovské počiny jednotlivcov alebo firiem.

Môj Trenčín, môj hrad

Môj Trenčín, môj hrad bola výtvarná súťaž pre deti trenčianskych základných škôl čerpajúca inšpiráciu zo zbierky dvanástich originálnych umeleckých diel. Zbierku pod názvom Malá galéria darovali nadácii trenčianski výtvarníci v roku 2003. Odvtedy boli diela spolu s detskými prácami viackrát vystavené, v roku 2004 v Katovom dome a v kaviarni Café Floyd, v roku 2005 v reprezentačných priestoroch Poštovej banky. Umelecké diela sú dodnes v majetku nadácie. Definitívnou bodkou za projektom bola vydaná sada pohľadníc pod názvom Môj Trenčín, môj hrad

Deň klaunov

Deň klaunov je benefičná akcia organizovaná na podporu nadačného fondu Dr. Klaun. Vďaka neobvyklej súčasti programu, ktorou sú úspešné zápisy do Knihy slovenských rekordov v niekoľkých disciplínach, si akcia získala veľkú pozornosť verejnosti i médií. Každý rok sa stáva ústredným motívom niektorý z atribútov poriadneho klauna – klaunovský nos, topánky, hračky. Cieľom akcie je spojiť zábavu detí s podporou dobrej myšlienky. Okrem množstva detských divadelných predstavení, súťaží, atrakcií a klaunovských prekvapení sa každoročne koná aj verejná zbierka v prospech nadačného fondu. Takto získané dary zvyšujú šancu na opätovné návštevy profesionálnych detských divadelníkov v 85 špecializovaných inštitúciách po celom Slovensku.

Videl som Trenčín inak

Videl som Trenčín inak bola celoročná amatérska fotografická súťaž. V čase od 1.9.2006 do 31.7.2007 sa do nej prihlásilo 62 fotografov od najmladšieho 12 až po najstaršieho 71 ročného účastníka. 235 autorských fotografií zachytáva každodenný život v Trenčíne a jeho okolí. V rámci projektu bolo v štyroch kolách ocenených 14 víťazov, vydaná sada pohľadníc Videl som Trenčín inak, zorganizované viaceré výstavy fotografií a vyhotovená kolekcia veľkoplošných banerov so 14 súťažnými fotografiami doplnenými 6 cennými historickými snímkami Trenčína od starých trenčianskych majstrov fotografie z rokov 1900 – 1936. 

Miesta, ktoré mám rád

Miesta, ktoré mám rád, jeden z projektov Mladých filantropov, vyvrcholil 21. apríla 2008 vernisážou fotografií v bývalej výstavnej sieni na Mierovom námestí č. 16. Jeho cieľom bola nielen konfrontácia odlišného vnímania toho istého dvoma generáciami. Prostredníctvom fotografie sa zoznamovali mladí so svetom seniorov, s Trenčínom ako ho nepoznali a seniori s výpočtovou technikou. Do projektu pozvali Mladí filantropi tri trenčianske Kluby dôchodcov, ktorým okrem zaujímavo stráveného času darovali aj fotoaparáty.

Multigeneračné športové hry

Multigeneračné športové hry je športový deň pre deti, starých rodičov a tínedžerov. Pripravujú ho Mladí filantropi a jeho špecifikom sú generačné súťažné tímy. Cieľom je zabaviť sa, zahnať samotu a vyhrať. Odmeny získavajú nielen víťazi ale aj všetci zúčastnení.

Človiečik, nehnevaj sa!

Človiečik, nehnevaj sa! je celodenná spoločenská hra na Mierovom námestí v Trenčíne so živými figúrkami, ktoré si zahrajú mimovládne organizácie, zástupcovia firiem aj verejnosti. Hra prebieha na veľkej hracej ploche, hádže sa veľkou hracou kockou, je doplnená ďalšími hrami na klasických hracích plochách, šachovými partiami, výtvarnými dielňami a súťažami. Nechýba športový komentátor, ktorý dodáva hre súťaživú atmosféru. Víťaz získava finančný grant na realizáciu vlastného verejnoprospešného projektu. Akcia je spojená s predstavením mimovládnych organizácií v regióne.

Dobrý bazár

Dobrý bazár je dobročinná predvianočná akcia zameraná na získanie finančných prostriedkov na podporu konkrétnej ohrozenej cieľovej skupiny alebo jednotlivca. Nadácia na základe individuálnej žiadosti alebo v rámci vyhláseného grantového kola poskytne grant vybranému žiadateľovi alebo žiadateľom a zabezpečí jeho efektívne vyčerpanie. Úspech bazáru závisí od získania dostatočného množstva darovaných úžitkových predmetov, športových potrieb, DVD a kníh a od samotného predaja dobrovoľníkmi.

 
 Ďakujeme
Mesto TrenčínMinisterstvo kultúry SR - Ministerstvo5 star glass | RONACORA GEO | Slovenské softvérové riešeniaEmersonAS TrenčíndogdocsRadovan Stoklasa[www.ksa.sk] - Tvorba www stranok eventive | tréningy - školenia - poradentvoEnergia pre krajinuTimm Slovakia s.r.oVaillantTrenčiansky terajšok – Nezávislé noviny trenčianskeho regiónuASOCIÁCIA KOMUNITNÝCH NADÁCIÍBYTAS, s.r.o., Trenčín - kotolne, technické zabezpečenie budov a automatizácia, diaľkový dohľad cez internetIDEA Trenčín - reklamné štúdioArt eventadvokátska kancelária | law firmPovažský cukor - Cukrovar Trenčianská teplá