Ako môžete darovať

Finančný dar

Pošlite finančný dar na účet nadácie v Prima banke IBAN SK81 3100 0000 0042 5004 1305 a ak darujete na konkrétny účel, projekt, nadačný fond alebo aktivitu, vpíšte tento do poznámky. Ak si chcete overiť informácie, alebo ako darca nechcete ostať anonymný, kontaktujte nás a my vám vystavíme darovaciu zmluvu na váš dar.

Členstvo v Klube darcov

Staňte sa členom Klubu darcov, vyplňte prihlášku a váš dar v minimálnej výške 10 € pošlite na účet nadácie v Prima banke IBAN SK81 3100 0000 0042 5004 1305 spolu s variabilným symbolom 20030311 a vaším menom, alebo dar uhraďte v hotovosti v kancelárii nadácie.

Poukázanie 2% zo zaplatenej dane

Podľa Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov každá firma, ale i jednotlivec platiaci dane môže rozhodnúť o tom, komu poukážu 2 % zo zaplatenej dane. Môžete sa rozhodnúť v prospech Trenčianskej nadácie.

Založenie vlastného nadačného fondu

Ak plánujete v najbližšom období pravidelne darovať určitú sumu a chcete ju venovať na konkrétny verejnoprospešný účel, odporúčame vám založiť si svoj vlastný fond pri Trenčianskej nadácii. Ako zakladateľ môžete určiť jeho meno a podmienky použitia financií a podieľať sa na rozhodovaní. Nadačný fond tak funguje ako vaša vlastná nadácia bez toho, aby ste museli financovať náročnú administratívu. Fond má tiež svoju budúcnosť, po vás ho môžu riadiť vaše deti a po nich ich deti.

Darovanie vlastných narodenín

Darujte svoje narodeniny. Navrhnite svojim blízkym, aby vám darovali špeciálny dar. Namiesto kúpy darčekov pre vás môžu poslať vyčlenené peniaze na účet nadácie v Prima banke IBAN SK81 3100 0000 0042 5004 1305 a podporiť tak konkrétny účel, projekt, nadačný fond alebo aktivitu. Vy už vyplníte len jednoduchý formulár.

Nefinančný dar

Oceníme aj nefinančný dar, ktorý nám pomôže znížiť naše náklady:

  • služba (poradenstvo, propagácia, grafické práce ...),
  • vecný dar (vybavenie kancelárie, kancelársky materiál ...),
  • materiál pre vlastné projekty nadácie alebo pre ďalších príjemcov (výtvarné potreby, počítačová technika, zdravotnícke pomôcky).

Dobrovoľnícka práca

Darujte svoj čas, talent a organizačné schopnosti v podobe dobrovoľníckej práce pri organizácii akcií Trenčianskej nadácie (Korzo, Deň klaunov, Mladí filantropi, Otvor srdce, daruj knihu).

Závet, nehnuteľný majetok, životné poistenie

Táto forma darovania je na Slovensku zatiaľ neobvyklá, v zahraničí však tvorí podstatnú časť imania nadácií. Ak máte pocit, že ste dostatočne zabezpečili svojich blízkych a chcete urobiť niečo i pre ďalšie generácie a zachovať meno svojho rodu, zvážte i túto formu dlhodobého darovania a odkážte časť svojho majetku prípadne výnosy z neho v prospech vlastného fondu v Trenčianskej nadácii. Viac o dobročinnom odkaze v závete nájdete na www.zavety.sk

Online darovanie

Darujte online prostredníctvom PayPal kliknutím na tlačítko Donate. Službu PayPal je možné využiť na bezpečné platenie platobnou kartou na internete. Je rýchlejšia ako bankový prevod a nič vás nestojí. Poplatky platí príjemca.

Alebo využite možnosť darovať pomocou služby Darujme.sk kliknutím na tlačítko DARUJTE ONLINE. Služba je bezpečná a umožňuje prijímať jednorazové i pravidelné dary. Poplatky platí príjemca.

 
 Ďakujeme
EmersonMesto TrenčínTrenčiansky samosprávny krajGRAND Hotel TrenčínMinisterstvo kultúry SR - MinisterstvoAS TrenčíndogdocsRadovan Stoklasa[www.ksa.sk] - Tvorba www stranok eventive | tréningy - školenia - poradentvoEnergia pre krajinuVaillantTrenčianska internetová televízia - Trencianska.tvaccomASOCIÁCIA KOMUNITNÝCH NADÁCIÍBYTAS, s.r.o., Trenčín - kotolne, technické zabezpečenie budov a automatizácia, diaľkový dohľad cez internetIDEA Trenčín - reklamné štúdioArt eventadvokátska kancelária | law firmPovažský cukor - Cukrovar Trenčianská teplá