Výťažok z aukcie dvojnásobne prekročil očakávanú sumu

Výťažok z aukcie dvojnásobne prekročil očakávanú sumu

Darované vína sa dražili viac ako dve hodiny, výsledná suma však prekročila hodnotu, akú si naplánovali organizátori akcie. V špeciálnom grantovom kole, vyhlásenom v auguste, pre organizácie, ktoré sa starajú o ľudí s mentálnym postihnutím, vybrala grantová komisia troch predkladateľov z jedenástich, ktorých projekty dosiahli hodnotu 1 500 EUR. Vydražená suma 3 045 EUR však dovoľuje podporiť ďalšie hodnotené projekty v poradí, ako o nich hlasovala odborná komisia.

20. október 2014

Zaujímavosti o pripravovanej aukcii vzácnych vín

Zaujímavosti o pripravovanej aukcii vzácnych vín

Už v auguste sme zverejnili pozvánku na pripravovaný benefičný večer. Radi by sme zachovali jeho podobu z roku 2013, rozhodli sme sa však, že večerný program doplníme o jedno milé prekvapenie. Pre dlhodobých priateľov nadácie to nebude novinka, už v roku 2005 sa mohli prvýkrát zúčastniť odovzdania ceny nadácie Darca roka. Až v roku 2008 však cena, vďaka jej autorovi Jozefovi Vydrnákovi, nadobudla dnešnú podobu.

23. september 2014

Odborná grantová komisia už rozhodla

Odborná grantová komisia už rozhodla

Špeciálne grantové kolo Míľniky 2014 vyhlásila Trenčianska nadácia pre organizácie, ktoré sa starajú o ľudí s mentálnym postihnutím, verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách pôsobiaci na území TSK. Aktivity úspešných projektov budú podporené z výťažku benefičnej aukcie, ktorá sa uskutoční 16. októbra v Sokolovňa pub Trenčín.

23. september 2014

Vyhlasujeme grantové kolo Klubu darcov

Vyhlasujeme grantové kolo Klubu darcov

Klub darcov je nadačný fond založený správnou radou nadácie v roku 2003. Združuje individuálnych darcov, ktorí pravidelne darujú a podporujú zmysluplné aktivity v Trenčíne a okolí. Od svojho vzniku podporil 71 verejnoprospešných projektov v hodnote 34161 €. 10. októbra 2013 sa členovia Klubu darcov stretli v Panorama clube Trenčín a z jedenástich predložených projektov podporili 3 v hodnote 1 700 €.

09. september 2014

Opäť sme sa prihlásili do súťaže „Tell me your story...”

Opäť sme sa prihlásili do súťaže „Tell me your story...”

Otvor srdce, daruj knihu je predvianočný projekt venovaný deťom zo sociálne slabších či mnohodetných rodín a deťom osamelých matiek. Trenčianska nadácia ho realizuje od roku 2005. Okrem toho, že spája detské túžby s ochotou dospelých pomôcť, rozvíja vzťah detí k čítaniu a podporuje individuálne darovanie. Kniha zakúpená anonymným darcom sa dostane do rúk dieťaťa ešte pred Vianocami.

08. september 2014

Vydali sme Výročnú správu 2013

Vydali sme Výročnú správu 2013

...veľa dobrých vecí sa podarilo a žiadna vec sa zásadne nepokazila. Pyšní sme na víťazstvo v súťaži „Tell me your story...“, spolupracovali sme na netradičnom grantovom kole „Prilož Topvar k dielu“, vymysleli sme kampaň, ktorou sme spojili naše charitatívne projekty, nazvali sme ju srdečnou a vďaka nej sme podporili ľudí i organizácie, ktorých by sme inak podporiť nemohli. Uskutočnili sme všetky tradičné projekty. Nezabudnuteľnou ostáva prvá aukcia vzácnych vín i vianočný bazár...

08. september 2014

Dievča pre všetko aneb ako naši dobrovoľníci zvládli ďalší tréning

Dievča pre všetko aneb ako naši dobrovoľníci zvládli ďalší tréning

3. septembra sa skupina Mladých filantropov stretla v areáli Šport hotela Ostrov v Trenčíne. Tešili sa, že nemusia byť v škole, no to nebol jediný dôvod ich radosti.

06. september 2014

Vyhlásili sme grantové kolo Míľniky 2014

Vyhlásili sme grantové kolo Míľniky 2014

Druhý ročník aukcie vzácnych vín organizuje Trenčianska nadácia v spolupráci so spoločnosťou Vinalma, s.r.o. a Strednou odbornou školou obchodu a služieb v Trenčíne. Akciu finančne podporuje Mesto Trenčín, Trenčiansky samosprávny kraj a spoločnosť Považský cukor a.s. Priamo počas benefičného večera 16. októbra odovzdáme výťažok z aukcie úspešným žiadateľom v grantovom kole.

17. august 2014
 
 Ďakujeme
nadácia SPPV4 Community Foundation Maturity ProgramMesto TrenčínTrenčiansky samosprávny krajGRAND Hotel TrenčínEmersonASOCIÁCIA KOMUNITNÝCH NADÁCIÍTelevízia TrenčínRadovan Stoklasaeventive | tréningy - školenia - poradentvoPovažský cukor - Cukrovar Trenčianská tepláEnergia pre krajinudogdocs accom esf Trenčianska internetová televízia - Trencianska.tv