Programy a projekty

Trenčianska nadácia je komunitnou nadáciou. Založila ju v roku 2000 skupina nadšených Trenčanov, osobností, ktorí verili, že pre ľudí je prirodzené pomáhať si a spolupracovať pri riešení spoločných problémov.

Je tiež regionálnou nadáciou a teda najväčšiu časť svojich aktivít uskutočňuje v trenčianskom regióne. Vďaka znalosti prostredia vie „doma" rýchlo reagovať, dokáže riešiť regionálne problémy, podať pomocnú ruku, alebo podporiť dobré myšlienky. Na aktuálne potreby komunity reaguje vlastnými i krátkodobými projektmi, ktoré tieto potreby riešia.

Trenčianska nadácia vytvorila fungujúci grantový systém a do roku 2016 podporila 374 komunitných projektov v hodnote 152 578 €. Prostredníctvom tohto programu i vlastných projektov spolupracuje s mimovládnymi organizáciami, neformálnymi skupinami i ďalšími subjektmi aktívnymi vo verejnom živote.

Spolu s partnermi založila 15 nadačných fondov, z ktorých do roku 2016 podporila 314 projektov realizovaných v širšom regióne i na území celého Slovenska v hodnote 385 710 €.

Zo získaných zdrojov podporuje projekty zamerané na voľný čas detí a mládeže, výchovu a vzdelávanie, pomoc zdravotne postihnutým, kultúru a šport, podporu tradícií, sídliskové aktivity, skvalitňovanie životného prostredia a ďalšie nepomenované oblasti. Pôsobí tiež ako sprostredkovateľ individuálnych darov pre zdravotne handicapovaných občanov, na podporu aktivít mimovládnych organizácií, či pre kultúrne projekty.

 
 Ďakujeme
EmersonMesto TrenčínTrenčiansky samosprávny krajGRAND Hotel TrenčínMinisterstvo kultúry SR - MinisterstvoAS TrenčíndogdocsRadovan Stoklasa[www.ksa.sk] - Tvorba www stranok eventive | tréningy - školenia - poradentvoEnergia pre krajinuVaillantTrenčianska internetová televízia - Trencianska.tvaccomASOCIÁCIA KOMUNITNÝCH NADÁCIÍBYTAS, s.r.o., Trenčín - kotolne, technické zabezpečenie budov a automatizácia, diaľkový dohľad cez internetIDEA Trenčín - reklamné štúdioArt eventadvokátska kancelária | law firmPovažský cukor - Cukrovar Trenčianská teplá