Nadačné fondy

Nadačný fond je jedinečný produkt nadácie zameraný na dlhodobú podporu darcovstva v komunite. Je to tiež vnútorný nástroj nadácie na prijímanie, zhodnocovanie a v konečnom dôsledku rozdeľovanie prostriedkov vložených či zhodnotených vo fonde. Používanie prostriedkov nadačného fondu má svoje pravidlá, ktorými sa navonok odlišuje od používania ostatných prostriedkov nadácie.

Nadácia môže na podporu verejnoprospešného účelu vytvoriť nadačný fond rozhodnutím správnej rady alebo na základe písomnej zmluvy s fyzickou alebo právnickou osobou.

Nadačný fond nemá právnu subjektivitu. Na založenie nadačného fondu nevzniká právny nárok žiadnej osobe.

Predmetom zmluvy o vytvorení nadačného fondu medzi zakladateľom - darcom a nadáciou je určenie podmienok na získavanie peňažných prostriedkov a ich poskytovanie na vopred dohodnutý účel.

Prostriedky nadačného fondu sa podpisom zmluvy o fonde stávajú majetkom nadácie, ktorá ich spravuje a zhodnocuje podľa dohodnutých podmienok.

Darca má právo na presné a pravidelné informácie o stave založeného fondu a použití prostriedkov fondu.

Nadačný fond zanikne rozhodnutím zakladateľa fondu alebo správnej rady, pokiaľ zanikol účel, na aký bol fond založený, alebo je dlhodobo nečinný.

Ak sa rozhodnete založiť nadačný fond:

  • nemusíte vykonať administratívne úkony nevyhnutné k založeniu novej organizácie,
  • zmluva o nadačnom fonde upraví práva a povinnosti vaše i nadácie,
  • vo vašom nadačnom fonde sa môžu združovať peňažné prostriedky viacerých darcov,
  • dar môžete pravidelne opakovať bez ďalších administratívnych úkonov,
  • podmienky fungovania vášho fondu dohodneme podľa vášho želania a v súlade s misiou nadácie,
  • prostriedky fondu spravuje nadácia a vy ste pravidelne informovaný o stave a činnosti fondu,
  • nadačný fond môže niesť vaše meno alebo meno vašej rodiny a rozhodovanie o čerpaní jeho prostriedkov môže byť dedičné,
  • váš nadačný fond vás môže prežiť a aj ďalšie generácie budú môcť čerpať podporu z fondu, ktorý ste založili dnes.
 
 Ďakujeme
Mesto TrenčínMinisterstvo kultúry SR - Ministerstvo5 star glass | RONACORA GEO | Slovenské softvérové riešeniaEmersonAS TrenčíndogdocsRadovan Stoklasa[www.ksa.sk] - Tvorba www stranok eventive | tréningy - školenia - poradentvoEnergia pre krajinuTimm Slovakia s.r.oVaillantTrenčiansky terajšok – Nezávislé noviny trenčianskeho regiónuASOCIÁCIA KOMUNITNÝCH NADÁCIÍBYTAS, s.r.o., Trenčín - kotolne, technické zabezpečenie budov a automatizácia, diaľkový dohľad cez internetIDEA Trenčín - reklamné štúdioArt eventadvokátska kancelária | law firmPovažský cukor - Cukrovar Trenčianská teplá