Klub darcov

Klub darcov je nadačný fond Trenčianskej nadácie založený v roku 2003 správnou radou nadácie. Jeho cieľom je prostredníctvom rozvíjania individuálneho darcovstva podporovať verejne prospešné aktivity v regióne. Je to tiež unikátny projekt realizovaný súčasne vo viacerých mestách Slovenska ďalšími komunitnými nadáciami združenými v Asociácii komunitných nadácií Slovenska

Klub darcov združuje nielen Trenčanov, ale i darcov z okolitých miest a obcí, ktorí prostredníctvom Trenčianskej nadácie pravidelne podporujú zmysluplné aktivity v Trenčíne. Členom klubu sa môže stať každý, kto každoročne daruje do nadačného fondu aspoň 30 €. Získa tak ročné členstvo a možnosť zúčastniť sa klubového stretnutia, na ktorom spolu s ostatnými členmi rozhoduje o použití darovaných prostriedkov. V devätnástom ročníku mal Klub darcov 38 členov. Od svojho vzniku podporil množstvo verejnoprospešných projektov v Trenčíne a okolí.

Klubový večer má nielen spoločenský charakter, ale poskytuje tiež príležitosť osobne sa stretnúť s predkladateľmi. Grantové kolo Klubu darcov býva vyhlásené spravidla v marci s uzávierkou v apríli, takže už v máji bývajú zverejnené výsledky.

Ak vás akýmkoľvek spôsobom oslovuje život v Trenčíne a okolí, staňte sa aj vy členom Klubu darcov. Prihlášku môžete vyplniť priamo na našej web stránke (dolu pod článkom) a vašou voľbou ostane len výška vášho ročného členského, minimáne však 30 €, ktoré pošlite na účet Trenčianskej nadácie vo Fio banke IBAN SK45 8330 0000 0020 0237 3096 s variabilným symbolom 20030311 a vaším menom, alebo uhraďte v hotovosti, alebo si zriaďte trvalý príkaz na vašom osobnom účte a posielajte váš dar v malých pravidelných splátkach.

 

 

Prihláška - Klub darcov
Opíšte overovací kód na obrázku
 
 Ďakujeme
Mesto TrenčínMinisterstvo kultúry SR - Ministerstvo5 star glass | RONACORA GEO | Slovenské softvérové riešeniaEmersonAS TrenčíndogdocsRadovan Stoklasa[www.ksa.sk] - Tvorba www stranok eventive | tréningy - školenia - poradentvoEnergia pre krajinuTimm Slovakia s.r.oVaillantTrenčiansky terajšok – Nezávislé noviny trenčianskeho regiónuASOCIÁCIA KOMUNITNÝCH NADÁCIÍBYTAS, s.r.o., Trenčín - kotolne, technické zabezpečenie budov a automatizácia, diaľkový dohľad cez internetIDEA Trenčín - reklamné štúdioArt eventadvokátska kancelária | law firmPovažský cukor - Cukrovar Trenčianská teplá