Aktívne fondy nadácie

Fond Radosti

logo NF radostiZakladateľom fondu je Miloslav Hradil, milovník prírody, zvierat, cestovateľ a objavovateľ nových kultúr. V roku 2014 sa rozhodol založiť svoj darcovský fond s cieľom zhromažďovať a následne rozdeľovať finančné prostriedky v podobe grantov osobám alebo neziskovkám, ktoré rozvíjajú aktivity na skvalitnenie života ľudí i zvierat v duchu myšlienky „Ak dáš niekomu jedlo, nakŕmiš ho na jeden deň, ak ho naučíš variť, nakŕmiš ho na celý život".

Viac

Fond Klub darcov
bol zaloKD logožený správnou radou nadácie 24. novembra 2003 na podporu individuálneho darcovstva a filantropie v komunite. Jeho poslaním je prispievať k zlepšovaniu kvality života miestnej komunity. Jeho cieľom je zhromažďovať finančné prostriedky predovšetkým od individuálnych darcov, ktorí rešpektujú poslanie fondu, za účelom ich rozdeľovania v podobe grantov neziskovým organizáciám, neformálnym skupinám i individuálnym žiadateľom. O rozdeľovaní prostriedkov fondu rozhodujú každoročne členovia Klubu darcov počas spoločenského večera organizovaného nadáciou.

Viac

Fond hospitalizovaným deťom
Fond vznikol na základe úspešnej verejnej zbierky venovanej deťom hospitalizovaným na detskom oddelení NsP Trenčín. Z jej výnosu vo výške viac ako dvadsaťdva tisíc korún boli zakúpené knihy, hračky, maliarske a kresliarske potreby, ktoré deti dodnes s vďakou využívajú. V marci 2003 správna rada nadácie rozhodla o založení nadačného fondu za účelom pravidelnej podpory detí hospitalizovaných v trenčianskej nemocnici. Jeho patrónom je Lekáreň Arnica Montana. O rozdeľovaní prostriedkov fondu rozhoduje správna rada nadácie. Príjemcom prostriedkov z fondu je výhradne Pediatrická klinika Fakultnej nemocnice Trenčín.

Fond Dr. Klaun
logo DK webV októbri 2002 sa majiteľ holandskej dopravnej spoločnosti Jacques van der Linden rozhodol založiť nadačný fond Dr. Klaun. Myšlienku dobre poznal z rodného Holandska a veľmi si želal preniesť ju aj na Slovensko. Cieľom fondu je prostredníctvom divadelných predstavení prinášať pocit radosti a šťastia deťom s rôznymi druhmi znevýhodnení dlhodobo odlúčených a umiestnených v zariadeniach sociálnej a zdravotníckej starostlivosti. Pôsobnosť fondu je zakladateľom určená na celé územie Slovenska.

Viac

Fond Otvorený grantový program
Grantový program je základný program nadácie, ktorého citlivo prepracovaný systém pomáha nadácii orientovať sa v komunite a efektívne používať zverené a získané finančné prostriedky. O založení nadačného fondu rozhodla správna rada 2.9.2002. Jeho cieľom je zhromažďovať finančné prostriedky za účelom ich následného rozdeľovania na podporu najrôznejších všeobecne prospešných projektov zameraných na zlepšovanie kvality života miestnej komunity. Fond je otvorený všetkým darcom. Poskytovanie grantov z nadačného fondu sa uskutočňuje prostredníctvom otvorených grantových kôl.

 

 
 Ďakujeme
Mesto TrenčínMinisterstvo kultúry SR - Ministerstvo5 star glass | RONACORA GEO | Slovenské softvérové riešeniaEmersonAS TrenčíndogdocsRadovan Stoklasa[www.ksa.sk] - Tvorba www stranok eventive | tréningy - školenia - poradentvoEnergia pre krajinuTimm Slovakia s.r.oVaillantTrenčiansky terajšok – Nezávislé noviny trenčianskeho regiónuASOCIÁCIA KOMUNITNÝCH NADÁCIÍBYTAS, s.r.o., Trenčín - kotolne, technické zabezpečenie budov a automatizácia, diaľkový dohľad cez internetIDEA Trenčín - reklamné štúdioArt eventadvokátska kancelária | law firmPovažský cukor - Cukrovar Trenčianská teplá