2% zo zaplatenej dane

Ako môžete rozhodnúť o dvoch percentách z vašej dane:

Fyzická osoba

Ak ste fyzická osoba, za ktorú vykonáva ročné zúčtovanie váš zamestnávateľ, vyžiadajte si od zamestnávateľa potvrdené tlačivo POTVRDENIE o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti a spolu s vyplneným tlačivom VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2% resp. 3% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (ak súhlasíte so zaslaním vašich údajov Trenčianskej nadácii, vyznačte krížik v spodnej časti tlačiva), odovzdajte alebo pošlite poštou na daňový úrad najneskôr do 30.4.2024. VYHLÁSENIE môžete vyplniť aj online.

Ak ste fyzická osoba - zamestnanec, ktorá podáva za seba daňové priznanie typ A, vyplňte vo vašom daňovom priznaní VIII. oddiel - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona. Minimálna suma 3 eurá, posledný termín 31.3.2024.

Ak ste fyzická osoba - podnikateľ, ktorá podáva za seba daňové priznanie typ B, vyplňte vo vašom daňovom priznaní XII. oddiel Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona. Minimálna suma 3 eurá, posledný termín 31.3.2024.

Ak ste ako fyzická osoba v roku 2023 odpracovali minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít a získali ste o tom POTVRDENIE od prijímateľa/prijímateľov dobrovoľníckej činnosti, pre ktorých ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali, môžete poukázať až 3% z vašej zaplatenej dane. Potvrdenie musí byť priložené k Vyhláseniu, alebo daňovému priznaniu fyzických osôb.

Právnická osoba

Ak ste právnická osoba, vyplňte v daňovom priznaní za vašu spoločnosť VI. časť Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby. Minimálna suma 8 eur, posledný termín podania daňového priznania 31.3.2024.

Ak ste ako právnická osoba ktorémukoľvek prijímateľovi darovali minimálne 0,5% sumy zaplatenej dane v období január až december 2023 alebo do termínu podania daňového priznania do 31.3.2024 (odporúčame použiť vzor darovacej zmluvy na účely poukázania 2% z dane PO), potom ste oprávnení poukázať celú výšku 2% z dane za rok 2023. V prípade, že ste neboli darcom žiadnej organizácie, ste oprávnení poukázať iba 1% z dane za rok 2023.

Údaje o prijímateľovi:

IČO: 36121908
Obchodné meno (názov): Trenčianska nadácia

 
 Ďakujeme
Mesto TrenčínMinisterstvo kultúry SR - Ministerstvo5 star glass | RONACORA GEO | Slovenské softvérové riešeniaEmersonAS TrenčíndogdocsRadovan Stoklasa[www.ksa.sk] - Tvorba www stranok eventive | tréningy - školenia - poradentvoEnergia pre krajinuTimm Slovakia s.r.oVaillantTrenčiansky terajšok – Nezávislé noviny trenčianskeho regiónuASOCIÁCIA KOMUNITNÝCH NADÁCIÍBYTAS, s.r.o., Trenčín - kotolne, technické zabezpečenie budov a automatizácia, diaľkový dohľad cez internetIDEA Trenčín - reklamné štúdioArt eventadvokátska kancelária | law firmPovažský cukor - Cukrovar Trenčianská teplá