Ako môžete darovať

Finančný dar

Pošlite finančný dar na účet nadácie vo Fio banke IBAN SK45 8330 0000 0020 0237 3096 a ak darujete na konkrétny účel, projekt, nadačný fond alebo aktivitu, vpíšte tento do poznámky. Ak si chcete overiť informácie, alebo ako darca nechcete ostať anonymný, kontaktujte nás a my vám vystavíme darovaciu zmluvu na váš dar.

Členstvo v Klube darcov

Staňte sa členom Klubu darcov, vyplňte prihlášku a váš dar v minimálnej výške 30 € pošlite na účet nadácie vo Fio banke IBAN SK45 8330 0000 0020 0237 3096 spolu s variabilným symbolom 20030311 a vaším menom, alebo dar uhraďte v hotovosti v kancelárii nadácie.

Poukázanie 2% zo zaplatenej dane

Podľa Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov každá firma, ale i jednotlivec platiaci dane môže rozhodnúť o tom, komu poukážu 2 % zo zaplatenej dane. Môžete sa rozhodnúť v prospech Trenčianskej nadácie.

Založenie vlastného nadačného fondu

Ak plánujete v najbližšom období pravidelne darovať určitú sumu a chcete ju venovať na konkrétny verejnoprospešný účel, odporúčame vám založiť si svoj vlastný fond pri Trenčianskej nadácii. Ako zakladateľ môžete určiť jeho meno a podmienky použitia financií a podieľať sa na rozhodovaní. Nadačný fond tak funguje ako vaša vlastná nadácia bez toho, aby ste museli financovať náročnú administratívu. Fond má tiež svoju budúcnosť, po vás ho môžu riadiť vaše deti a po nich ich deti.

Darovanie vlastných narodenín

Darujte svoje narodeniny. Navrhnite svojim blízkym, aby vám darovali špeciálny dar. Namiesto kúpy darčekov pre vás môžu poslať vyčlenené peniaze na účet nadácie vo Fio banke IBAN SK45 8330 0000 0020 0237 3096 a podporiť tak konkrétny účel, projekt, nadačný fond alebo aktivitu. Vy už vyplníte len jednoduchý formulár.

Nefinančný dar

Oceníme aj nefinančný dar, ktorý nám pomôže znížiť naše náklady:

  • služba (poradenstvo, propagácia, grafické práce ...),
  • vecný dar (vybavenie kancelárie, kancelársky materiál ...),
  • materiál pre vlastné projekty nadácie alebo pre ďalších príjemcov (výtvarné potreby, počítačová technika, zdravotnícke pomôcky).

Dobrovoľnícka práca

Darujte svoj čas, talent a organizačné schopnosti v podobe dobrovoľníckej práce pri organizácii akcií Trenčianskej nadácie (Dobrý bazár, Otvor srdce, daruj knihu).

Závet, nehnuteľný majetok, životné poistenie

Táto forma darovania je na Slovensku zatiaľ neobvyklá, v zahraničí však tvorí podstatnú časť imania nadácií. Ak máte pocit, že ste dostatočne zabezpečili svojich blízkych a chcete urobiť niečo i pre ďalšie generácie a zachovať meno svojho rodu, zvážte i túto formu dlhodobého darovania a odkážte časť svojho majetku prípadne výnosy z neho v prospech vlastného fondu v Trenčianskej nadácii. 

Online darovanie

Darujte online prostredníctvom PayPal kliknutím na tlačítko Donate. Službu PayPal je možné využiť na bezpečné platenie platobnou kartou na internete. Je rýchlejšia ako bankový prevod a nič vás nestojí. Poplatky platí príjemca.

Alebo využite možnosť darovať pomocou služby Darujme.sk kliknutím na tlačítko DARUJTE ONLINE. Služba je bezpečná a umožňuje prijímať jednorazové i pravidelné dary. Poplatky platí príjemca.

Dobromat

Ak nakupujete na internete a chcete nás zároveň podporovať, pridajte si do prehliadača tohto pomocníka: dobromat.sk. Pomocník pri návšteve internetového obchodu zariadi, že časť vašej útraty poputuje na podporu našich aktivít. Ak si pomocníka nepridáte, je potrebné pred každým nákupom navštíviť stránku dobromat.sk. Na stránke vyberte obchod, v ktorom chcete nakúpiť a Trenčiansku nadáciu. Budete presmerovaní do vybraného internetového obchodu. Obchod vyplatí z nákupu Dobromatu príspevok. Dobromat ho následne pošle na náš účet.

Charitatívna reklama

Od 1. januára 2018 môžete za účelom reklamy vlastného produktu (či už ako právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ) poskytnúť nadácii príspevok na podporu verejnoprospešného účelu. Poskytnuté finančné prostriedky na charitatívnu reklamu si môžete po ich zaplatení započítať do výdavkov rovnako ako pri reklame za podmienok, že nadácia použije získané prostriedky výlučne na realizáciu verejnoprospešného účelu a charitatívna reklama bude šírená výlučne na jej reklamných nosičoch alebo na nosičoch, ktoré má vo výpožičke.

 
 Ďakujeme
Mesto TrenčínMinisterstvo kultúry SR - Ministerstvo5 star glass | RONACORA GEO | Slovenské softvérové riešeniaEmersonAS TrenčíndogdocsRadovan Stoklasa[www.ksa.sk] - Tvorba www stranok eventive | tréningy - školenia - poradentvoEnergia pre krajinuTimm Slovakia s.r.oVaillantTrenčiansky terajšok – Nezávislé noviny trenčianskeho regiónuASOCIÁCIA KOMUNITNÝCH NADÁCIÍBYTAS, s.r.o., Trenčín - kotolne, technické zabezpečenie budov a automatizácia, diaľkový dohľad cez internetIDEA Trenčín - reklamné štúdioArt eventadvokátska kancelária | law firmPovažský cukor - Cukrovar Trenčianská teplá