História

Dňa 11. októbra 2000 sa v Hostinci u Ondreja v Soblahove stretli aktívni členovia Trenčianskeho neformálneho združenia, aby sa dohodli na ďalšom smerovaní organizácie. Tu padlo definitívne rozhodnutie o založení komunitnej nadácie, ktorá ako nová právna forma bola vhodnejšia pre fungovanie existujúceho Komunitného fondu.

Po prvom roku existencie bolo nevyhnutné formulovať predstavy ako ďalej a na prvom strategickom plánovaní 28. januára 2002 sa rozhodlo, že nadácia urobí všetky kroky smerom k verejnosti, aby sa doposiaľ neznáma nadácia stala akceptovanou svojou komunitou.

V rokoch 2001 až 2002 sa nadácia zúčastnila špeciálneho grantového kola programu Tvoja zem pod názvom Milión pre komunitné nadácie. V roku 2002 tak úspešne získala prvý dôležitý milión do svojho nadačného imania. Trend zvyšovania tohto typu majetku nadácie je zrejmý z ďalších aktivít nadácie a je nevyhnutný pre jej trvalú udržateľnosť a finančnú stabilitu v budúcnosti.

9. júna 2002 nadácia úspešne otvorila prvé novodobé Korzo a od roku 2003 aktívne vyhľadávala prázdne miesta vo verejnom a občianskom živote Trenčína a vypĺňala ich vlastnými akciami či programami. Vznikla tak Malá galéria umeleckých diel darovaných dvanástimi trenčianskymi výtvarníkmi, Klub darcov ako výnimočný program podpory individuálneho darcovstva, Multigeneračné hry spájajúce seniorov s mladou generáciou, viaceré tematicky zamerané fotografické súťaže na zmapovanie záujmov verejnosti a ďalšie projekty sondujúce klímu v spoločnosti.

V októbri 2003 vznikla Asociácia komunitných nadácií Slovenska a Trenčianska nadácia sa stala spolu s ďalšími siedmimi komunitnými nadáciami na Slovensku jej zakladajúcim členom.

V decembri 2003 schválila správna rada dôležitý dokument nadácie – strategický plán 2004 – 2009. Jeho hlavnou myšlienkou bola stabilizácia nadácie profesionalizáciou vnútorného menenžmentu, zlepšením komunikačných zručností voči verejnosti a zvýšením majetku kúpou nehnuteľnosti.

Nosný grantový program nadácie prešiel počas rokov viacerými zmenami od vnútornej organizácie, cez spôsob financovania až k rozširovaniu jeho pôsobnosti do trenčianskeho regiónu. Prvé grantové kolá mimo územie Trenčína boli úspešne realizované na Hornej Nitre, v Dubnici nad Váhom a Bánovciach nad Bebravou. Veľkú zásluhu na tom mali noví donori a aktivity Mladých filantropov.

Napriek týmto úspešným pokusom k definitívnemu rozhodnutiu o rozšírení aktivít nadácie do celého trenčianskeho kraja došlo až v roku 2012 po ukončení  strategického projektu zameraného na budovanie kapacít nadácie.

 
 Ďakujeme
Mesto TrenčínMinisterstvo kultúry SR - Ministerstvo5 star glass | RONACORA GEO | Slovenské softvérové riešeniaEmersonAS TrenčíndogdocsRadovan Stoklasa[www.ksa.sk] - Tvorba www stranok eventive | tréningy - školenia - poradentvoEnergia pre krajinuTimm Slovakia s.r.oVaillantTrenčiansky terajšok – Nezávislé noviny trenčianskeho regiónuASOCIÁCIA KOMUNITNÝCH NADÁCIÍBYTAS, s.r.o., Trenčín - kotolne, technické zabezpečenie budov a automatizácia, diaľkový dohľad cez internetIDEA Trenčín - reklamné štúdioArt eventadvokátska kancelária | law firmPovažský cukor - Cukrovar Trenčianská teplá