Všetko o nás

Poslaním Trenčianskej nadácie je podpora ľudských a občianskych aktivít v prospech zvýšenia kvality života v trenčianskom regióne, v prospech rozvoja lokálnej demokracie, komunitnej filantropie a komunity.

Trenčianska nadácia je komunitnou nadáciou. Vznikla ako výsledok snahy skupiny ľudí vybudovať silné finančné i technické zázemie pre podporu lokálnych aktivít. Okrem vlastných projektov poskytuje granty ostatným mimovládnym organizáciám a aktívnym skupinám obyvateľov. Podporuje predovšetkým regionálne aktivity a menšie projekty.

Poslaním nadácie je rozvíjanie darcovstva a podpora budovania sociálneho kapitálu v trenčianskom regióne. Nadácia ponúka darcom možnosti ako realizovať ich vlastné nápady a zároveň podporiť zmysluplné aktivity, ktoré prinášajú zlepšenie životných podmienok pre celú komunitu.

Transparentne a efektívne využíva získané prostriedky na podporu riešenia aktuálnych problémov a uchopenia zaujímavých príležitostí nielen v súčasnosti. Buduje nadačné imanie ako trvalý finančný zdroj podpory komunity pre budúcnosť.

Ponúka správu nadačných fondov, otvorený grantový program zameraný na voľný čas detí a mládeže, výchovu a vzdelávanie, pomoc zdravotne postihnutým, kultúru a šport, podporu tradícií, sídliskové aktivity, či skvalitňovanie životného prostredia. Ponúka znalosť trenčianskeho regiónu a mimovládnych organizácií, prezentačné akcie, akcie „šité na mieru" podľa želania darcu a aktivity pre verejnosť.

Trenčianska nadácia pôsobí na území trenčianskeho regiónu, výnimočne celého Slovenska, jej aktivity sú dobre dostupné, darcovia i grantisti majú možnosť navštíviť priamo kanceláriu nadácie dnes už na Ul. Kniežaťa Pribinu 3 v Trenčíne, prípadne overiť si informácie na web stránke nadácie.

 
 Ďakujeme
Mesto TrenčínMinisterstvo kultúry SR - Ministerstvo5 star glass | RONACORA GEO | Slovenské softvérové riešeniaEmersonAS TrenčíndogdocsRadovan Stoklasa[www.ksa.sk] - Tvorba www stranok eventive | tréningy - školenia - poradentvoEnergia pre krajinuTimm Slovakia s.r.oVaillantTrenčiansky terajšok – Nezávislé noviny trenčianskeho regiónuASOCIÁCIA KOMUNITNÝCH NADÁCIÍBYTAS, s.r.o., Trenčín - kotolne, technické zabezpečenie budov a automatizácia, diaľkový dohľad cez internetIDEA Trenčín - reklamné štúdioArt eventadvokátska kancelária | law firmPovažský cukor - Cukrovar Trenčianská teplá