Aby vaše dane zostali tam, kde patria

Už tradične sa s daňovými priznaniami blíži možnosť využiť jeden zo stále málo využívaných výdobytkov demokracie. Štát totiž občanom dáva možnosť rozhodnúť o tom, na aký účel a v ktorej časti Slovenska bude použitá časť z ich daní.

16. február 2016

Každá fyzická aj právnická osoba má právo venovať 2% zo zaplatenej dane treťosektorovým organizáciám (nadáciám, občianskym združeniam). A aj napriek tomu, že sa často jedná o malé sumy, sčítané spolu predstavujú mnohokrát záruku pokračujúcej existencie týchto organizácií.

Trenčianska nadácia je jedinou komunitnou nadáciou v trenčianskom regióne. Jej činnosť spočíva v podpore a organizovaní iniciatív prospešných pre ľudí z celej komunity. Preto, ak sa rozhodnete venovať 2% z vašich daní práve Trenčianskej nadácii, môžete si byť istí, že budú využité zmysluplne a doma.

Informácie a tlačivá k poskytnutiu 2 % nájdete tu.

Názov: Trenčianska nadácia

Sídlo: Kniežaťa Pribinu 3, 911 01 Trenčín 

Právna forma: nadácia

IČO: 36121908

16. február 2016
 
 Ďakujeme
Mesto TrenčínMinisterstvo kultúry SR - Ministerstvo5 star glass | RONACORA GEO | Slovenské softvérové riešeniaEmersonAS TrenčíndogdocsRadovan Stoklasa[www.ksa.sk] - Tvorba www stranok eventive | tréningy - školenia - poradentvoEnergia pre krajinuTimm Slovakia s.r.oVaillantTrenčiansky terajšok – Nezávislé noviny trenčianskeho regiónuASOCIÁCIA KOMUNITNÝCH NADÁCIÍBYTAS, s.r.o., Trenčín - kotolne, technické zabezpečenie budov a automatizácia, diaľkový dohľad cez internetIDEA Trenčín - reklamné štúdioArt eventadvokátska kancelária | law firmPovažský cukor - Cukrovar Trenčianská teplá