Vyhlasujeme grantové kolo Nové nápady na Váhu 2016

Finančné prostriedky v celkovej výške 2 330 € sú určené na podporu projektov z vybraných oblastí života obyvateľov okresu Nové Mesto nad Váhom. Môžu sa týkať aktivít počas jari 2016, konkrétne voľného času detí a mladých ľudí, prevencie kriminality, kultúry, športu, sídliskových aktivít a skvalitňovania životného prostredia.

17. január 2016

Do programu sa môžu zapojiť mimovládne organizácie so sídlom v obciach a mestách okresu Nové Mesto nad Váhom ale i so sídlom mimo tohto regiónu, pokiaľ sa ich projekt bude bezprostredne dotýkať života v ňom. Podporíme tiež zaujímavé projekty kultúrnych a voľnočasových inštitúcií ako sú knižnice, múzeá, galérie, centrá voľného času a samozrejme aj neformálne skupiny obyvateľov. Zaujímajú nás projekty prínosné pre miestnu komunitu a také, ktoré zaujímavým spôsobom zviditeľňujú región, prípadne podnecujú aktívnu spoluprácu samosprávy, organizácií a miestnej komunity.

Maximálna výška podpory pre jeden projekt je 500 €. Projekt treba nastaviť tak, aby mohol byť realizovaný od marca 2016, kedy budú s úspešnými grantistami podpísané zmluvy o poskytnutí grantu. Pred jeho podaním je však potrebné skontrolovať, či žiadateľ má ukončené a zúčtované všetky finančné príspevky, ktoré získal v rámci iných grantových programov Trenčianskej nadácie.

Potrebné informácie o výzve nájdete v podmienkach získania grantu, ktoré sú spolu s formulármi žiadostí pre právnickú či fyzickú osobu dostupné priamo tu.

Termín uzávierky grantového kola je 15. február 2016. Projekty spolu s povinnými prílohami je treba do tohto termínu doručiť poštou i mailom na adresu Trenčianskej nadácie Kniežaťa Pribinu 3, 911 01 Trenčín.

17. január 2016
 
 Ďakujeme
Mesto TrenčínMinisterstvo kultúry SR - Ministerstvo5 star glass | RONACORA GEO | Slovenské softvérové riešeniaEmersonAS TrenčíndogdocsRadovan Stoklasa[www.ksa.sk] - Tvorba www stranok eventive | tréningy - školenia - poradentvoEnergia pre krajinuTimm Slovakia s.r.oVaillantTrenčiansky terajšok – Nezávislé noviny trenčianskeho regiónuASOCIÁCIA KOMUNITNÝCH NADÁCIÍBYTAS, s.r.o., Trenčín - kotolne, technické zabezpečenie budov a automatizácia, diaľkový dohľad cez internetIDEA Trenčín - reklamné štúdioArt eventadvokátska kancelária | law firmPovažský cukor - Cukrovar Trenčianská teplá