Klub darcov je po roku späť s novým grantovým kolom

V dobe, kedy dôvera v politickú sféru a jej schopnosť spravodlivého a efektívneho vládnutia dosahuje úplné dno, predstavuje tretí sektor najefektívnejšiu alternatívu ako uskutočniť v spoločnosti čo i len malú zmenu k lepšiemu. V tomto zmysle má tradičné grantové kolo Klubu darcov mimoriadny význam pre trenčiansku komunitu.

21. júl 2015

V grantovom kole Klubu darcov budú opäť podporené tie najprínosnejšie projekty. Vybrané budú na základe vyhodnotenia samotných darcov, čo zaručuje transparentnosť a zároveň rešpektuje zameranie jednotlivých donorov.

Uchádzať o grant sa môžu mimovládne organizácie, kultúrne a voľnočasové inštitúcie so sídlom v Trenčíne, obyvatelia Trenčína alebo neformálne skupiny obyvateľov Trenčína. Klub darcov podporuje aktivity v rámci širokej škály oblastí komunitného života, od voľného času detí a mladých ľudí, kultúry, športu, skvalitňovania životného prostredia, sídliskových aktivít, podpory tradícií, prevencie kriminality, vzdelávania, až po pomoc zdravotne postihnutým. Podporené budú projekty s prínosom pre miestnu komunitu a jej rozvoj, projekty zamerané na zviditeľnenie Trenčína a projekty podnecujúce spoluprácu samosprávy, organizácií a miestnej komunity.  

Uzávierka grantového kola je 25. septembra 2015 do 12:00, dokedy musí byť projekt doručený do poštovej schránky alebo kancelárie Trenčianskej nadácie na jej novej adrese Kniežaťa Pribinu 3 v Trenčíne. Všetky informácie potrebné na úspešné podanie projektu sú prístupné tu.

21. júl 2015
 
 Ďakujeme
Mesto TrenčínMinisterstvo kultúry SR - Ministerstvo5 star glass | RONACORA GEO | Slovenské softvérové riešeniaEmersonAS TrenčíndogdocsRadovan Stoklasa[www.ksa.sk] - Tvorba www stranok eventive | tréningy - školenia - poradentvoEnergia pre krajinuTimm Slovakia s.r.oVaillantTrenčiansky terajšok – Nezávislé noviny trenčianskeho regiónuASOCIÁCIA KOMUNITNÝCH NADÁCIÍBYTAS, s.r.o., Trenčín - kotolne, technické zabezpečenie budov a automatizácia, diaľkový dohľad cez internetIDEA Trenčín - reklamné štúdioArt eventadvokátska kancelária | law firmPovažský cukor - Cukrovar Trenčianská teplá