Vyhlasujeme druhé kolo Nové nápady na Váhu 2015

Grantový program Nové nápady na Váhu sme prvýkrát otvorili v roku 2011. Jeho špecifické geografické zameranie je úzko spojené s jednou z priorít spoločnosti Emerson a.s. podporovať prospešné aktivity obyvateľov komunity, v ktorej spoločnosť sama pôsobí a má zázemie.

18. máj 2015

Od roku 2011 sme vďaka finančnej podpore spoločnosti podporili už 34 rôznorodých verejnoprospešných projektov v hodnote vyše 14 000 €. Do programu sa zapojili organizácie i neformálne skupiny z Nového Mesta nad Váhom, Starej Turej, Modrovej, Bošáce, Čachtíc, Melčíc-Lieskového a ďalších obcí okresu Nové Mesto nad Váhom.

V druhom grantovom kole 2015 sa opäť môžu o podporu svojich aktivít uchádzať mimovládne organizácie, kultúrne a voľnočasové inštitúcie i neformálne skupiny obyvateľov. Jednou z podmienok je sídlo v obci alebo meste okresu Nové Mesto nad Váhom, alebo organizovanie samotnej aktivity v týchto obciach. Ďalšie podrobnosti o výzve nájdete v podmienkach získania grantu, ktoré sú spolu s formulármi žiadostí pre právnickú či fyzickú osobu dostupné priamo tu.

Termín uzávierky grantového kola je 30. jún 2015. Projekty spolu s povinnými prílohami je treba do tohto termínu doručiť poštou i mailom na adresu Trenčianskej nadácie. Zvlášť upozorňujeme na novú adresu nadácie: Kniežaťa Pribinu 3, 911 01 Trenčín.

18. máj 2015
 
 Ďakujeme
Mesto TrenčínMinisterstvo kultúry SR - Ministerstvo5 star glass | RONACORA GEO | Slovenské softvérové riešeniaEmersonAS TrenčíndogdocsRadovan Stoklasa[www.ksa.sk] - Tvorba www stranok eventive | tréningy - školenia - poradentvoEnergia pre krajinuTimm Slovakia s.r.oVaillantTrenčiansky terajšok – Nezávislé noviny trenčianskeho regiónuASOCIÁCIA KOMUNITNÝCH NADÁCIÍBYTAS, s.r.o., Trenčín - kotolne, technické zabezpečenie budov a automatizácia, diaľkový dohľad cez internetIDEA Trenčín - reklamné štúdioArt eventadvokátska kancelária | law firmPovažský cukor - Cukrovar Trenčianská teplá