Vyhlasujeme grantové kolo Klubu darcov

Klub darcov je nadačný fond založený správnou radou nadácie v roku 2003. Združuje individuálnych darcov, ktorí pravidelne darujú a podporujú zmysluplné aktivity v Trenčíne a okolí. Od svojho vzniku podporil 71 verejnoprospešných projektov v hodnote 34161 €. 10. októbra 2013 sa členovia Klubu darcov stretli v Panorama clube Trenčín a z jedenástich predložených projektov podporili 3 v hodnote 1 700 €.

09. september 2014

Jedenásty ročník je opäť venovaný projektom, ktorých aktivity sa týkajú voľného času detí a mladých ľudí, kultúry, športu, skvalitňovania životného prostredia, sídliskových aktivít a podpory tradícií. Projekt môžu prihlásiť tak právnické osoby - mimovládne organizácie či iné kultúrne a voľnočasové inštitúcie spĺňajúce podmienky grantového kola ako i fyzické osoby alebo neformálne skupiny. Na jeho predloženie je dostatok času, termín uzávierky je 21. október 2014. Členovia Klubu darcov rozhodnú o podpore projektov maximálnou sumou 400 € na svojom stretnutí 11. novembra 2014.

K dispozícii sú dva typy formulára žiadosti dostupné spolu s podmienkami získania grantu práve tu. Úspešné projekty bude možné realizovať od novembra 2014 do septembra 2015 podľa navrhnutých časových harmonogramov v jednotlivých projektoch a záväzných termínov v zmluve o poskytnutí grantu. Výsledky a úspechy ukončených projektov budú opäť prezentované členom Klubu darcov na ich ďalšom stretnutí v roku 2015.

09. september 2014
 
 Ďakujeme
Mesto TrenčínMinisterstvo kultúry SR - Ministerstvo5 star glass | RONACORA GEO | Slovenské softvérové riešeniaEmersonAS TrenčíndogdocsRadovan Stoklasa[www.ksa.sk] - Tvorba www stranok eventive | tréningy - školenia - poradentvoEnergia pre krajinuTimm Slovakia s.r.oVaillantTrenčiansky terajšok – Nezávislé noviny trenčianskeho regiónuASOCIÁCIA KOMUNITNÝCH NADÁCIÍBYTAS, s.r.o., Trenčín - kotolne, technické zabezpečenie budov a automatizácia, diaľkový dohľad cez internetIDEA Trenčín - reklamné štúdioArt eventadvokátska kancelária | law firmPovažský cukor - Cukrovar Trenčianská teplá