Prihlasujte svoje projekty do 4. ročníka Nové nápady na Váhu

Partnerom štvrtého ročníka grantového kola Nové nápady na Váhu je spoločnosť Emerson a.s. Darované prostriedky v celkovej výške 4 250 € sú opäť určené na podporu projektov zo všetkých oblastí života obyvateľov okresu Nové Mesto nad Váhom. Môžu sa týkať voľného času detí a mladých ľudí, prevencie kriminality, vzdelávania, pomoci zdravotne postihnutým, kultúry, športu, podpory tradícií, sídliskových aktivít, skvalitňovania životného prostredia a podobne.

19. máj 2014

O podporu aktivít môžu žiadať mimovládne organizácie, kultúrne a voľnočasové inštitúcie a obyvatelia alebo neformálne skupiny obyvateľov miest a obcí v rámci okresu Nové Mesto nad Váhom. Podmienkou nie je sídlo v týchto obciach ale miesto realizácie projektu, ktoré musí byť totožné so zadaným regiónom.

Maximálna výška podpory pre jeden projekt je 500 €. Uzávierka predkladania projektov je 30.6.2014. Aj tento rok sú k dispozícii dva typy formulára žiadosti a spolu s podmienkami sú dostupné práve tu. Úspešné projekty bude možné realizovať po podpísaní zmluvy o poskytnutí grantu od 1. augusta 2014 až do júna 2015.

19. máj 2014
 
 Ďakujeme
Mesto TrenčínMinisterstvo kultúry SR - Ministerstvo5 star glass | RONACORA GEO | Slovenské softvérové riešeniaEmersonAS TrenčíndogdocsRadovan Stoklasa[www.ksa.sk] - Tvorba www stranok eventive | tréningy - školenia - poradentvoEnergia pre krajinuTimm Slovakia s.r.oVaillantTrenčiansky terajšok – Nezávislé noviny trenčianskeho regiónuASOCIÁCIA KOMUNITNÝCH NADÁCIÍBYTAS, s.r.o., Trenčín - kotolne, technické zabezpečenie budov a automatizácia, diaľkový dohľad cez internetIDEA Trenčín - reklamné štúdioArt eventadvokátska kancelária | law firmPovažský cukor - Cukrovar Trenčianská teplá