Klub darcov vyhlasuje už desiate grantové kolo

Klub darcov už od roku 2003 združuje ľudí, ktorí prostredníctvom Trenčianskej nadácie pravidelne podporujú zmysluplné aktivity v Trenčíne. Vďaka ich pravidelným darom každoročne vyhlasujeme grantové kolo venované rôznorodým verejnoprospešným aktivitám.

16. júl 2013

Finančné prostriedky sú určené na podporu projektov zo všetkých oblastí života obyvateľov Trenčína. Môžu sa týkať voľného času detí a mladých ľudí, prevencie kriminality, vzdelávania, pomoci zdravotne postihnutým, kultúry, športu, skvalitňovania životného prostredia, sídliskových aktivít, podpory tradícií a podobne. Členovia Klubu darcov podporia predovšetkým projekty prínosné pre miestnu komunitu a projekty inovatívne.

Na predloženie žiadostí je dostatok času, termín uzávierky je 25. september 2013. Členovia Klubu darcov sa rozhodli posunúť maximálnu výšku podpory jedného projektu až na 1 000 €, pričom však podporia maximálne tri projekty, ktoré získajú najvyšší počet bodov počas hodnotenia v októbri 2013.

Svoje návrhy môžu predložiť tak právnické osoby – mimovládne organizácie či iné kultúrne a voľnočasové inštitúcie spĺňajúce podmienky grantového kola, ako aj neformálne skupiny či jednotliví žiadatelia. K dispozícii sú dva typy formulára žiadosti dostupné spolu s podmienkami získania grantu práve tu. Samotné projekty bude možné realizovať od novembra 2013 ihneď po podpísaní zmluvy o poskytnutí grantu až do septembra 2014 tak, aby výsledky a úspechy podporených projektov mohli byť prezentované na ďalšom stretnutí členov Klubu darcov v roku 2014.

16. júl 2013
 
 Ďakujeme
Mesto TrenčínMinisterstvo kultúry SR - Ministerstvo5 star glass | RONACORA GEO | Slovenské softvérové riešeniaEmersonAS TrenčíndogdocsRadovan Stoklasa[www.ksa.sk] - Tvorba www stranok eventive | tréningy - školenia - poradentvoEnergia pre krajinuTimm Slovakia s.r.oVaillantTrenčiansky terajšok – Nezávislé noviny trenčianskeho regiónuASOCIÁCIA KOMUNITNÝCH NADÁCIÍBYTAS, s.r.o., Trenčín - kotolne, technické zabezpečenie budov a automatizácia, diaľkový dohľad cez internetIDEA Trenčín - reklamné štúdioArt eventadvokátska kancelária | law firmPovažský cukor - Cukrovar Trenčianská teplá