Kniha 2 %

Aj tento rok sa uchádzame o dve či tri percentá z vašich daní. Vďaka komunitnej nadácii ostanú vo vašom meste, regióne, blízko vás. Pomôžu meniť miesto a mesto, v ktorom žijeme.

07. február 2013

 Podľa Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov každá firma, ale i jednotlivec platiaci dane môže rozhodnúť o tom, komu poukáže 2 % zo zaplatenej dane. Môžete sa rozhodnúť v prospech Trenčianskej nadácie. Stiahnite si prosím ďalšie informácie alebo nás kontaktujte.

Vaše 2% používame počas roka ako špecifický zdroj podpory organizácií a aktívnych jednotlivcov v miestnej a regionálnej komunite, ktorí sa venujú práci s deťmi či mladými ľuďmi, rôznymi spôsobmi znevýhodneným deťom i dospelým, ale i kultúrnemu či športovému vyžitiu, podpore tradícií, otázkam životného prostredia i života na sídliskách.

Od roku 2002, kedy bol mechanizmus asignácie dvoch percent zavedený, sme mali jasný zámer používania týchto prostriedkov. Najväčšia časť bola pravidelne prostredníctvom grantov rozdelená ďalším žiadateľom na ich projekty, veľká časť poslúžila na financovanie množstva divadelných predstavení nadačného fondu Dr. Klaun pre deti v nemocniciach, špeciálnych internátnych školách a domovoch sociálnej starostlivosti a zostatok sme vynaložili na réžiu vlastných projektov.

Toto základné zabezpečenie nám umožnilo venovať sa práci s darcami a získavaniu ďalších zdrojov. V rokoch 2004 až 2006 sme sa intenzívne venovali programom podporujúcim darcovstvo: Klub darcov, Mladí filantropi, Otvor srdce – daruj knihu. Prostredníctvom nich sa nám podarilo získať a rozdeliť ďalšie financie pre ďalšie organizácie a ich projekty.

V rámci toho bolo napríklad vybudované arborétum, zariadená chránená košikárska dielňa, deti sa zbližovali s históriou mesta, absolvovali liečbu arteterapiou, bola zorganizovaná improliga, súťaž vo fitness detí, séria divadelných predstavení amatérskeho divadla, detské vodnícke stretnutie, športové i hudobné stretnutia mladých, vydaná cenná publikácia na zachovanie tradícií regiónu, zakúpené špeciálne vybavenie do detských škôlok, zrealizované environmentálno-vzdelávacie aktivity pre deti a ďalšie.

Údaje o prijímateľovi:

IČO: 36121908
Právna forma: nadácia
Obchodné meno (názov): Trenčianska nadácia
Sídlo: Mládežnícka 2, 911 01 Trenčín

07. február 2013
 
 Ďakujeme
Mesto TrenčínMinisterstvo kultúry SR - Ministerstvo5 star glass | RONACORA GEO | Slovenské softvérové riešeniaEmersonAS TrenčíndogdocsRadovan Stoklasa[www.ksa.sk] - Tvorba www stranok eventive | tréningy - školenia - poradentvoEnergia pre krajinuTimm Slovakia s.r.oVaillantTrenčiansky terajšok – Nezávislé noviny trenčianskeho regiónuASOCIÁCIA KOMUNITNÝCH NADÁCIÍBYTAS, s.r.o., Trenčín - kotolne, technické zabezpečenie budov a automatizácia, diaľkový dohľad cez internetIDEA Trenčín - reklamné štúdioArt eventadvokátska kancelária | law firmPovažský cukor - Cukrovar Trenčianská teplá