Členovia Klubu darcov rozhodli 18. mája

V devätnástom ročníku darcovského programu sa stretlo 36 členov Klubu darcov v Panorama Clube v Trenčíne. Svoje projekty prezentovalo deväť predkladateľov, päť z nich získalo finančnú podporu Klubu na ich realizáciu. Poďakovanie však patrí všetkým žiadateľom za ich snahu zlepšovať život v komunite v prospech iných a za odvahu podeliť sa o svoje myšlienky a vízie. Úspešné projekty budú realizované od júna do decembra 2023.

21. máj 2023

Pred stretnutím členov Klubu darcov vyhodnotila projekty päťčlenná grantová komisia zložená z členov Klubu darcov, správnej rady nadácie a odborníkov z oblasti projektového manažmentu. Hodnotenie striktne podriadila zverejneným kritériám grantovej výzvy - prínos pre miestnu komunitu a pre rozvoj komunitného života, udržateľnosť výsledkov projektu, efektívne vynaložené darované prostriedky, miera dobrovoľníctva a účasť verejnosti. Hodnotenie komisie malo pre členov Klubu darcov odporúčací charakter.

Ďakujeme za pravidelnú podporu členom Klubu darcov, Panorama Clubu a spoločnostiam DOBROTA, a. s. a Považská cementáreň, a. s.

Úspešní žiadatelia v roku 2023:

Malí mitickí hasiči 2023
Dobrovoľný hasičský zbor Trenčianske Mitice
Zdokonaľovanie zručností v hasičskom krúžku pre deti vo veku od 8 do 14 rokov

Fest Art Trenčín 2023
OZ Face2bass klub
Zveľaďovanie verejných priestranstiev pomocou street artu a modernej maľby

Nemusíš byť na to sama, drahá žena po pôrode
VyDuMamky
Podpora duševného zdravia žien v prvom roku po pôrode

Tvorivé popoludnie pri kolibe
Ing. Eva Hudáková
Tvorivé popoludnie pre mladých zdravotne znevýhodnených ľudí so špeciálnymi potrebami a ich rodinných príslušníkov

Cestovateľské večery a spoločenské kvízy
Slovenský skauting, 117. zbor sv. Františka z Assisi, Horné Srnie – Nemšová
Organizovanie cestovateľských večerov a kvízov z netradičných ciest

 

21. máj 2023
 
 Ďakujeme
Mesto TrenčínMinisterstvo kultúry SR - Ministerstvo5 star glass | RONACORA GEO | Slovenské softvérové riešeniaEmersonAS TrenčíndogdocsRadovan Stoklasa[www.ksa.sk] - Tvorba www stranok eventive | tréningy - školenia - poradentvoEnergia pre krajinuTimm Slovakia s.r.oVaillantTrenčiansky terajšok – Nezávislé noviny trenčianskeho regiónuASOCIÁCIA KOMUNITNÝCH NADÁCIÍBYTAS, s.r.o., Trenčín - kotolne, technické zabezpečenie budov a automatizácia, diaľkový dohľad cez internetIDEA Trenčín - reklamné štúdioArt eventadvokátska kancelária | law firmPovažský cukor - Cukrovar Trenčianská teplá