V grantovom kole Klubu darcov sme podporili 8 projektov v hodnote 3750 eur

19. mája v Panorama Clube v Trenčíne si členovia Klubu darcov vypočuli prezentácie desiatich predkladateľov projektov z okresu Trenčín a rozhodli sa podporiť osem z nich. Projekty budú realizované od júna do decembra 2022 a my vás radi budeme informovať o zaujímavých termínoch a míľnikoch úspešných projektov.

22. máj 2022

Dlhodobým partnerom Klubu darcov je spoločnosť TIMM ROPES, vďaka ktorej sme aj tento rok mohli podporiť o jeden projekt viac. Ďakujeme za každoročnú podporu členom Klubu darcov a Panorama Clubu za pravidelné poskytovanie priestorov na výročné stretnutia. Náš obdiv patrí predkladateľom projektov za ich snahu zlepšovať veci, miesta a ľudí okolo nás a za odvahu postaviť sa pred hodnotiteľov a podeliť sa o svoje myšlienky, vízie a plány. Ďakujeme Katke Vidal za veselú tanečnú vsuvku.

Úspešní žiadatelia v roku 2022:

Nech sa páči, požičaj si!
Asociácia zväzov zdravotne postihnutých v Trenčíne
inštalovanie knižnej búdky na požičiavanie a darovanie kníh pre iných ľudí z komunity

Zážitky z divočiny
Slovenský skauting, 117. zbor sv. Františka z Assisi, Horné Srnie - Nemšová
netradičné zážitkové aktivity pre účastníkov letného tábora 117. skautského zboru vrátane detí zo znevýhodneného prostredia

Skauting pre život
Slovenský skauting, Západoslovenská skautská oblasť
víkendový vzdelávací kurz pre mladých vedúcich - dospievajúcich dobrovoľníkov na rozvoj ich kľúčových kompetencií

Malí mitickí hasiči
Dobrovoľný hasičský zbor Trenčianske Mitice
priblíženie športových hasičských výkonov prostredníctvom krúžku pre maloleté deti

Nová šanca pre ihrisko Šidlo v Nemšovej
Bernard Brisuda
obnova futbalového ihriska pre viaceré generácie obyvateľov mesta Nemšová

Fest Art Trenčín 2022
OZ Face2Bass Klub
kultúrno-umelecký festival tradične spojený so zveľaďovaním verejných priestorov v meste pomocou streetart-u a modernej maľby

Workout na Brezine 2022
Zaži Trenčín
revitalizácia dopadovej plochy a rekonštrukcia hrazdy v streetworkout parku na Brezine intenzívne využívaných návštevníkmi lesoparku Brezina

Trenčín na Korze 2022
OZ Sýkorka
jednodňové kultúrno predajné podujatie organizované mladými ľuďmi na oživenie zabudnutého verejného priestoru na Ulici 1. mája

22. máj 2022
 
 Ďakujeme
Mesto TrenčínMinisterstvo kultúry SR - Ministerstvo5 star glass | RONACORA GEO | Slovenské softvérové riešeniaEmersonAS TrenčíndogdocsRadovan Stoklasa[www.ksa.sk] - Tvorba www stranok eventive | tréningy - školenia - poradentvoEnergia pre krajinuTimm Slovakia s.r.oVaillantTrenčiansky terajšok – Nezávislé noviny trenčianskeho regiónuASOCIÁCIA KOMUNITNÝCH NADÁCIÍBYTAS, s.r.o., Trenčín - kotolne, technické zabezpečenie budov a automatizácia, diaľkový dohľad cez internetIDEA Trenčín - reklamné štúdioArt eventadvokátska kancelária | law firmPovažský cukor - Cukrovar Trenčianská teplá