Vyhlasujeme grantovú výzvu Klubu darcov

O grant sa môžu uchádzať mimovládne organizácie, kultúrne a voľnočasové inštitúcie či neformálne skupiny obyvateľov. Celková hodnota projektu nie je obmedzená, ale maximálna odporúčaná výška podpory jedného projektu je 500 EUR.

03. marec 2018

Grantové kolo je zamerané na podporu projektov týkajúcich sa voľného času detí a mladých ľudí, kultúry, športu, skvalitňovania životného prostredia, sídliskových aktivít, podporu tradícií, prevencie kriminality, vzdelávania i pomoci zdravotne postihnutým. Verejnoprospešné aktivity môžu byť realizované pre obyvateľov miest a obcí okresov Trenčín, Ilava a Bánovce nad Bebravou.

Do 16. marca sa môžu záujemcovia prihlásiť na seminár, ktorý im pomôže zostaviť projekt v súlade s grantovou výzvou a pripraví ich pre projektové a finančné riadenie projektu a jeho propagáciu počas realizácie. Seminár sa uskutoční v termíne do 30. marca v priestoroch Trenčianskej nadácie.

Uzávierka predkladania projektov bude 6. apríla 2018. Do tohto termínu musia byť projekty doručené do kancelárie Trenčianskej nadácie na Kniežaťa Pribinu 3, 911 01 Trenčín. 17. mája projekty vyhodnotia členovia Klubu darcov. Úspešné projekty bude možné realizovať do konca roka 2018.

Potrebné tlačivá na stiahnutie

Podmienky získania grantu
Žiadosť o poskytnutie grantu pre právnickú osobu
Žiadosť o poskytnutie grantu pre fyzickú osobu

03. marec 2018
 
 Ďakujeme
Mesto TrenčínMinisterstvo kultúry SR - Ministerstvo5 star glass | RONACORA GEO | Slovenské softvérové riešeniaEmersonAS TrenčíndogdocsRadovan Stoklasa[www.ksa.sk] - Tvorba www stranok eventive | tréningy - školenia - poradentvoEnergia pre krajinuTimm Slovakia s.r.oVaillantTrenčiansky terajšok – Nezávislé noviny trenčianskeho regiónuASOCIÁCIA KOMUNITNÝCH NADÁCIÍBYTAS, s.r.o., Trenčín - kotolne, technické zabezpečenie budov a automatizácia, diaľkový dohľad cez internetIDEA Trenčín - reklamné štúdioArt eventadvokátska kancelária | law firmPovažský cukor - Cukrovar Trenčianská teplá