Klub darcov hodnotil netradične už 1. júna

Žijú alebo pracujú v Trenčíne či blízkom okolí a na jeho živote sa aj s úprimným záujmom podieľajú. Členovia Klubu darcov realizujú svojimi darmi svoje vlastné sny. Spojenie menších darov dáva veľké možnosti a rok po roku je stále viac vidieť vplyv týchto darov. Viaceré projekty, ktoré svoje krôčiky začínali pod krídlami Klubu darcov, sú dnes známymi a vyhľadávanými trenčianskymi podujatiami. 

06. jún 2017

Už v roku 2016 sa členovia klubu rozhodli rozšíriť oblasť pôsobenia a prvýkrát v histórii sa do grantovej výzvy mohli zapojiť aj žiadatelia mimo Trenčína z obcí a miest okresov Trenčín, Ilava a Bánovce nad Bebravou. Aj v roku 2017 sa udialo niečo prvýkrát v histórii klubu – hodnotiace stretnutie v letnom čase! Do nadácie bolo do uzávierky grantovej výzvy doručených spolu osemnásť žiadostí a ostáva už len otázkou, čo zohralo dôležitejšiu rolu - zmena termínu grantovej výzvy alebo rozšírenie územia? Vajce alebo sliepka? :-)

K osobnej prezentácii pred členmi klubu bolo pozvaných desať predkladateľov projektov, ktoré podľa grantovej komisie najlepšie obstáli v predkole hodnotenia na základe vopred definovaných kritérií výzvy. Z nich boli úspešné, a získali finančnú podporu na realizáciu prezentovaných aktivít v celkovej výške 3 651 €, tieto:

Nakresli si príbeh - audio CD Mateja Zámečníka, ktorý sa rozhodol pre deti predškolského veku vytvoriť audio CD na motívy svojej knihy.

Vianočný cimbalový koncert Trenčianskeho osvetového strediska v Trenčíne pre mladé talenty s cieľom propagovať hudobný nástroj.

Športový deň nepočujúcich Športového klubu nepočujúcich v Trenčíne.

Deň otvorených dverí – Vitajte v Handrbolke, pretože o lesnej pedagogike a alternatívnom vzdelávaní  detí nielen v predškolskom veku sa treba rozprávať.

Teplické struny 2017, nultý ročník letného hudobného festivalu strunových nástrojov v Trenčianskych Tepliciach  zorganizuje partia okolo Miloša Lutku.

A na druhý letný festival plný kultúrneho, vzdelávacieho a zábavného programu, Festival detí 2017, sa môžeme tešiť s občianskym združením TRAKT.

Úspešný projekt z roku 2016 má svoje pokračovanie pod názvom Brezina pre všetkých! a občianske združenie Zaži Trenčín doplní vybavenie na cvičenie v streetworkout parku na Brezine.

Pod názvom projektu Prázdniny pod Trenčianskym hradom sa skrýva organizácia denného letného tábora s atraktívnym programom pre deti zo sociálne slabších rodín, o ktorý sa postará Centrum pre rodinu v Trenčíne.

06. jún 2017
 
 Ďakujeme
Mesto TrenčínMinisterstvo kultúry SR - Ministerstvo5 star glass | RONACORA GEO | Slovenské softvérové riešeniaEmersonAS TrenčíndogdocsRadovan Stoklasa[www.ksa.sk] - Tvorba www stranok eventive | tréningy - školenia - poradentvoEnergia pre krajinuTimm Slovakia s.r.oVaillantTrenčiansky terajšok – Nezávislé noviny trenčianskeho regiónuASOCIÁCIA KOMUNITNÝCH NADÁCIÍBYTAS, s.r.o., Trenčín - kotolne, technické zabezpečenie budov a automatizácia, diaľkový dohľad cez internetIDEA Trenčín - reklamné štúdioArt eventadvokátska kancelária | law firmPovažský cukor - Cukrovar Trenčianská teplá