Štrnásty ročník grantovej výzvy Klubu darcov

Klub darcov Trenčianskej nadácie otvára štrnásty ročník grantovej výzvy na podporu verejnoprospešných aktivít v Trenčíne a okolitom regióne. Od roku 2003 členovia klubu pomohli naštartovať viaceré úspešné, dnes známe projekty a do komunity prostredníctvom podpory malých grantov investovali dary v celkovej hodnote 42 111 EUR. 

12. marec 2017

Grantové kolo 2017 je opäť zamerané na podporu pestrej škály projektov týkajúcich sa voľného času detí a mladých ľudí, kultúry, športu, skvalitňovania životného prostredia, sídliskových aktivít, podpory tradícií, prevencie kriminality, vzdelávania i pomoci zdravotne postihnutým. Členovia klubu kladú dôraz na prospešnosť aktivít pre komunitu, participáciu verejnosti a dobrovoľníkov, dlhodobý efekt výsledkov projektu a dobre nastavený rozpočet.

Grantová výzva je určená pre obyvateľov miest a obcí okresov Trenčín, Ilava a Bánovce nad Bebravou. Projekty možno predkladať do 28. apríla 2017 a do konca mája budú vyhodnotené členmi Klubu darcov na ich tradičnom stretnutí. Poslednou bodkou za vyhlásenou výzvou bude schválenie projektov správnou radou Trenčianskej nadácie a podpísanie zmlúv o poskytnutí grantu. Zhruba od polovice júna 2017 do marca 2018 bude možné úspešné projekty realizovať.

Potrebné tlačivá na stiahnutie

Podmienky získania grantu
Žiadosť o poskytnutie grantu pre právnickú osobu
Žiadosť o poskytnutie grantu pre fyzickú osobu

12. marec 2017
 
 Ďakujeme
Mesto TrenčínMinisterstvo kultúry SR - Ministerstvo5 star glass | RONACORA GEO | Slovenské softvérové riešeniaEmersonAS TrenčíndogdocsRadovan Stoklasa[www.ksa.sk] - Tvorba www stranok eventive | tréningy - školenia - poradentvoEnergia pre krajinuTimm Slovakia s.r.oVaillantTrenčiansky terajšok – Nezávislé noviny trenčianskeho regiónuASOCIÁCIA KOMUNITNÝCH NADÁCIÍBYTAS, s.r.o., Trenčín - kotolne, technické zabezpečenie budov a automatizácia, diaľkový dohľad cez internetIDEA Trenčín - reklamné štúdioArt eventadvokátska kancelária | law firmPovažský cukor - Cukrovar Trenčianská teplá