Fond radosti

Od detstva mal rád prírodu a zvieratá. Sníval o cestovaní a svoje sny si začal plniť hneď, ako začal pracovať. Navštívil Nový Zéland, Malajziu, Nepál, Indiu, Thajsko, objavoval neuveriteľnú prírodu, býval a pracoval s domorodcami, spoznával nové kultúry. Veľa vecí pochopil práve na cestách. Život mu položil do cesty prekážku, pri športovaní si zlomil oba členky tak komplikovane, že nebolo isté, či bude ešte niekedy chodiť. Mal veľké šťastie vo svojej rodine a kamarátoch. Pomohli mu, lebo mohli. Táto skúsenosť ho priviedla k myšlienke, že aj on chce pomáhať a mať z toho radosť. A tiež, že chce opäť cestovať.

24. apríl 2014

Zakladateľom fondu je Miloslav Hradil, milovník prírody, zvierat, cestovateľ a objavovateľ. V roku 2014 sa rozhodol založiť svoj darcovský fond s cieľom zhromažďovať a následne rozdeľovať finančné prostriedky v podobe grantov osobám alebo neziskovkám, ktoré rozvíjajú aktivity na skvalitnenie života ľudí i zvierat v duchu myšlienky „Ak dáš niekomu jedlo, nakŕmiš ho na jeden deň, ak ho naučíš variť, nakŕmiš ho na celý život".

Finančné prostriedky fondu sú určené pre trenčiansky región.

Vkladateľom prostriedkov do fondu je zakladateľ fondu prípadne Iné fyzické alebo právnické osoby, ktoré rešpektujú poslanie fondu.

Rozdeľovanie prostriedkov fondu navrhuje grantová komisia zložená zo zakladateľa fondu, zástupcov Trenčianskej nadácie a prípadných ďalších členov navrhnutých zakladateľom. Konečné rozhodnutie prislúcha správnej rade nadácie. Na poskytnutie grantu nie je žiadny právny nárok a proti rozhodnutiu správnej rady nie je možné sa odvolať.

O finančnú podporu z nadačného fondu je možné žiadať predložením písomnej žiadosti, ktorá musí obsahovať minimálne:

a)    stručnú charakteristiku projektu a účel,

b)    výšku požadovanej sumy,

c)    identifikačné údaje žiadateľa.

Príjemcami prostriedkov z fondu môžu byť mimovládne organizácie i fyzické osoby, ktorých aktivity sú v súlade s poslaním nadačného fondu.

24. apríl 2014
 
 Ďakujeme
Mesto TrenčínMinisterstvo kultúry SR - Ministerstvo5 star glass | RONACORA GEO | Slovenské softvérové riešeniaEmersonAS TrenčíndogdocsRadovan Stoklasa[www.ksa.sk] - Tvorba www stranok eventive | tréningy - školenia - poradentvoEnergia pre krajinuTimm Slovakia s.r.oVaillantTrenčiansky terajšok – Nezávislé noviny trenčianskeho regiónuASOCIÁCIA KOMUNITNÝCH NADÁCIÍBYTAS, s.r.o., Trenčín - kotolne, technické zabezpečenie budov a automatizácia, diaľkový dohľad cez internetIDEA Trenčín - reklamné štúdioArt eventadvokátska kancelária | law firmPovažský cukor - Cukrovar Trenčianská teplá