Začal sa nový ročník programu Mladí filantropi

Dvojdňový tréningový pobyt v penzióne NTS Nemšová sledoval tento rok dva ciele. Zoznámiť mladých ľudí s pojmom fundraising a zblížiť ich navzájom.

25. marec 2014

Program Mladí filantropi beží v Trenčianskej nadácii už desať rokov. Za ten čas sa v skupine vystriedalo 100 mladých ľudí. Zrealizovali 9 grantových kôl, do ktorých sa prihlásilo 111 organizácií či neformálnych skupín. Podporili 86 nápadov v hodnote 19 084 € z rôznych oblastí života mladých.

Aj tento ročník sa zameriame na vyhľadávanie zaujímavých aktivít mladých, no pridanou hodnotou bude aktívna účasť skupiny na realizovaných projektoch a samostatná práca na získavaní nových zdrojov do ďalšieho ročníka. Členovia skupiny majú vlastný plán ako na to a s podporou koordinátora sa im to isto podarí. Vyhlásenie grantového kola mladých pripravujú na apríl 2014.

Za podporu akcie ďakujeme spoločnosti LEVAGRI & Co, a.s. a eventive s.r.o.

25. marec 2014
 
 Ďakujeme
Mesto TrenčínMinisterstvo kultúry SR - Ministerstvo5 star glass | RONACORA GEO | Slovenské softvérové riešeniaEmersonAS TrenčíndogdocsRadovan Stoklasa[www.ksa.sk] - Tvorba www stranok eventive | tréningy - školenia - poradentvoEnergia pre krajinuTimm Slovakia s.r.oVaillantTrenčiansky terajšok – Nezávislé noviny trenčianskeho regiónuASOCIÁCIA KOMUNITNÝCH NADÁCIÍBYTAS, s.r.o., Trenčín - kotolne, technické zabezpečenie budov a automatizácia, diaľkový dohľad cez internetIDEA Trenčín - reklamné štúdioArt eventadvokátska kancelária | law firmPovažský cukor - Cukrovar Trenčianská teplá