Ukončili sme fotografickú súťaž pre stredoškolákov

Fotografická súťaž pre šesť stredných škôl zapojených do projektu „Hľadanie spoločného v rôznorodej spoločnosti“ bola vyhlásená 17.6.2013. Do dňa uzávierky 10.9.2013 sa do nej prihlásilo 19 autorov s 53 fotografiami zachytávajúcimi zaujímavé momenty, postrehy, nezvyčajné situácie tak, ako ich vidia mladí ľudia.

16. september 2013

Členovia komisie zloženej z profesionálnych fotografov a pedagógov hodnotili predovšetkým nápad, zachytenú situáciu a obsah fotografie, menej prihliadali na technické prevedenie. Na základe týchto kritérií vybrali 25 snímok, ktoré budú tvoriť putovnú výstavu počas diskusných fór na stredných školách a tri víťazné fotografie, ktoré sa najviac priblížili námetu súťaže.

Prvú cenu v hodnote 80 € získala fotografia „Nikdy v tom nie si sám“ autorky Gabriely Dávidovej z Gymnázia V. B. Nedožerského Prievidza, druhú cenu v hodnote 50 € fotografia „Deti“ autorky Barbory Schwarzovej z Gymnázia J. Jesenského Bánovce nad Bebravou a tretiu cenu v hodnote 10 € fotografia „Priateľstvo“ autorky Elišky Herinkovej z Gymnázia M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom. Zaujímavosťou súťaže, až na jedného mužského zástupcu, je úplná absencia chlapčenského pohľadu na vec.

Projekt „Hľadanie spoločného v rôznorodej spoločnosti“ podporený z prostriedkov Nadácie Intenda a CEE Trust v rámci V4 CFMP pokračuje októbrovými diskusnými fórami sprevádzanými putovnou výstavou a premietaním krátkeho prezentačného filmu.

Ďakujeme za poskytnuté finančné odmeny Nadácii Intenda a trenčianskym fotoateliérom Foto Vrátny a EXpres FOTO. Naše poďakovanie patrí tiež členom hodnotiacej komisie a samozrejme zúčastneným študentom.

16. september 2013
 
 Ďakujeme
Mesto TrenčínMinisterstvo kultúry SR - Ministerstvo5 star glass | RONACORA GEO | Slovenské softvérové riešeniaEmersonAS TrenčíndogdocsRadovan Stoklasa[www.ksa.sk] - Tvorba www stranok eventive | tréningy - školenia - poradentvoEnergia pre krajinuTimm Slovakia s.r.oVaillantTrenčiansky terajšok – Nezávislé noviny trenčianskeho regiónuASOCIÁCIA KOMUNITNÝCH NADÁCIÍBYTAS, s.r.o., Trenčín - kotolne, technické zabezpečenie budov a automatizácia, diaľkový dohľad cez internetIDEA Trenčín - reklamné štúdioArt eventadvokátska kancelária | law firmPovažský cukor - Cukrovar Trenčianská teplá