Ďakujeme za príjemné stretnutie

Prvú chladnú adventnú nedeľu uzreli svetlo sveta tri zo série neobyčajných lavičiek Trenčianskej nadácie. Lavičky sú venované osobnostiam Trenčína, ale samozrejme v prvom rade Trenčanom na príjemné posedenie, oddych a debaty o tom, čo by sa dalo v Trenčíne zlepšovať.
Zimnú prechádzku centrom mesta sme začali na ulici V. Zamarovského, ktorej meno trošku mýli, pretože donedávna sa volala ulica Marka Aurélia. No dnes práve na počesť osobnosti Vojtecha Zamarovského nesie jeho meno a tak aj naša lavička umiestnená vedľa rodného domu Vojtecha Zamarovského. Autorom návrhu je Július Bruna, na jej realizácii sa podieľali viacerí umelci a majstri.

Naša prechádzka pokračovala cez Farské schody na Farskú ulicu, kde sme pred bývalým fotoateliérom Márie Urbasiówne-Holoubkovej odhalili ďalšie malé umelecké dielko, lavičku venovanú práve tejto známej fotografke. Svoju krátku púť sme skončili na Palackého ulici pred Galériou M. A. Bazovského v Trenčíne pri poslednom umeleckom diele z našej série venovanom Milošovi Alexandrovi Bazovskému jeho autorom Jurajom Oravcom. Za všetkými tromi lavičkami sa skrýva množstvo práce, majstrovského umu a samozrejme odkaz osobností, ktorým sú venované.

Ďakujeme našim darcom, partnerom, umelcom a majstrom za pomoc pri naštartovaní tohto projektu. Plánujeme pokračovať v inštalovaní netradičných lavičiek aj v ďalších častiach Trenčína a dúfame, že nám v tom nielen trenčianske inštitúcie ale i verejnosť pomôžu.
Ďakujeme Nadácii Orange, Mestu Trenčín. Trenčianskemu samosprávnemu kraju, Televízii Trenčín, Rotary Klubu Trenčín, Ing. arch. Júliusovi Brunovi, Jánovi Hubinskému, Akad. maliarovi Jurajovi Oravcovi, Rudovi Cvopovi, umeleckým kováčom Michalovi Kakovi a Michalovi Medňanskému. V zimnom čase lavičky uschováme, ale na jar vás opäť pozývame na príjemné posedenie s osobnosťami nášho mesta.

02. december 2012
 
 Ďakujeme
Mesto TrenčínMinisterstvo kultúry SR - Ministerstvo5 star glass | RONACORA GEO | Slovenské softvérové riešeniaEmersonAS TrenčíndogdocsRadovan Stoklasa[www.ksa.sk] - Tvorba www stranok eventive | tréningy - školenia - poradentvoEnergia pre krajinuTimm Slovakia s.r.oVaillantTrenčiansky terajšok – Nezávislé noviny trenčianskeho regiónuASOCIÁCIA KOMUNITNÝCH NADÁCIÍBYTAS, s.r.o., Trenčín - kotolne, technické zabezpečenie budov a automatizácia, diaľkový dohľad cez internetIDEA Trenčín - reklamné štúdioArt eventadvokátska kancelária | law firmPovažský cukor - Cukrovar Trenčianská teplá