Vytlačiť túto stránku

Všetko o darovaní

Ak sa rozhodnete darovať v prospech Trenčianskej nadácie, môžete:

  • investovať „doma“, podporiť svojím príspevkom projekty v mieste, kde žijete alebo podnikáte,
  • rozhodnúť o tom, na aký účel venujete svoje peniaze, naše služby prispôsobíme vašim potrebám a želaniam,
  • vybrať si z rôznych foriem darovania tú, ktorá ideálne zodpovedá vašej predstave a cieľom,
  • združiť váš dar s inými. Aj v prípade, že je váš príspevok nižší, spolu s ďalšími môže pomôcť uskutočniť väčší projekt alebo podporiť viaceré organizácie,
  • vybaviť rýchlo a jednoducho administratívne záležitosti spojené s darovaním,
  • nestratiť kontrolu nad svojím darom, mať informácie o tom, ako bol skutočne použitý, prakticky si overiť skutočné použitie poskytnutého daru,
  • prenechať agendu spojenú s vybavovaním žiadostí o podporu nadácii. Získať tak profesionálny manažment  vašich darov bez nákladov na prevádzku vlastnej nadácie,
  • zanechať stopu pre budúcnosť v prípade, že sa rozhodnete založiť nadačný fond s vaším menom alebo váš dar venujete do nadačného imania.
Tlač