Výzva grantového kola Klubu darcov 2022 uzavretá

24. januára sme zverejnili výzvu na predkladanie projektov do grantového kola Klubu darcov 2022 pre okresy Trenčín, Ilava, Bánovce n. B. a Nové Mesto n. V. Do termínu uzávierky 1. marca sme prijali jedenásť projektov z viacerých miest a obcí - Trenčín, Horné Srnie, Horná Súča, Trenčianske Mitice, Nemšová a Bánovce n. B. V súčasnosti prebieha ich formálne hodnotenie. O úspešných žiadateľoch rozhodnú členovia Klubu darcov v máji 2022. Projekty budú realizované po podpise zmluvy o poskytnutí grantu najneskôr v júni 2022.

07. marec 2022

Generácia nula
Mgr. art. Zuzana Budinská, ArtD.
vydanie CD s autorským hudobným spracovaním súčasnej slovenskej poézie obohateným o recitácie hercov

Nech sa páči, požičaj si!
Asociácia zväzov zdravotne postihnutých v Trenčíne
inštalovanie knižnej búdky na požičiavanie a darovanie kníh pre iných ľudí z komunity

Zážitky z divočiny
Slovenský skauting, 117. zbor sv. Františka z Assisi, Horné Srnie - Nemšová
netradičné zážitkové aktivity pre účastníkov letného tábora 117. skautského zboru vrátane detí zo znevýhodneného prostredia

Skauting pre život
Slovenský skauting, Západoslovenská skautská oblasť
víkendový vzdelávací kurz pre mladých vedúcich - dospievajúcich dobrovoľníkov na rozvoj ich kľúčových kompetencií

Malí mitickí hasiči
Dobrovoľný hasičský zbor Trenčianske Mitice
priblíženie športových hasičských výkonov prostredníctvom krúžku pre maloleté deti

Nová šanca pre ihrisko Šidlo v Nemšovej
Bernard Brisuda
obnova futbalového ihriska pre viaceré generácie obyvateľov mesta Nemšová

Zo sídliska ku hviezdam 2022
Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže
hudobný program s veľtrhom voľnočasových aktivít pre liečených drogovo závislých mladých ľudí

Fest Art Trenčín 2022
OZ Face2Bass Klub
kultúrno-umelecký festival tradične spojený so zveľaďovaním verejných priestorov v meste pomocou streetart-u a modernej maľby

Workout na Brezine 2022
Zaži Trenčín
revitalizácia dopadovej plochy a rekonštrukcia hrazdy v streetworkout parku na Brezine intenzívne využívaných návštevníkmi lesoparku Brezina

Trenčín na Korze 2022
OZ Sýkorka
jednodňové kultúrno predajné podujatie organizované mladými ľuďmi na oživenie zabudnutého verejného priestoru na Ulici 1. mája

Trenčiansky triatlon
Sportkemp
športové podujatie, ktoré spája tri obľúbené športové disciplíny - plávanie, cyklistika a beh

07. marec 2022
 
 Ďakujeme
Mesto TrenčínMinisterstvo kultúry SR - Ministerstvo5 star glass | RONACORA GEO | Slovenské softvérové riešeniaEmersonAS TrenčíndogdocsRadovan Stoklasa[www.ksa.sk] - Tvorba www stranok eventive | tréningy - školenia - poradentvoEnergia pre krajinuTimm Slovakia s.r.oVaillantTrenčiansky terajšok – Nezávislé noviny trenčianskeho regiónuASOCIÁCIA KOMUNITNÝCH NADÁCIÍBYTAS, s.r.o., Trenčín - kotolne, technické zabezpečenie budov a automatizácia, diaľkový dohľad cez internetIDEA Trenčín - reklamné štúdioArt eventadvokátska kancelária | law firmPovažský cukor - Cukrovar Trenčianská teplá