Vytlačiť túto stránku

Aké sú naše plány a na čo vás chceme pozvať v roku 2022

Pripravili sme naše tradičné akcie - grantové kolo Klubu darcov s uzávierkou 1. marca, Otvor srdce, daruj knihu a Dobrý bazár. Netradičnou bude letná akcia Deň s Doktorom Klaunom. Počas troch hodín chceme osláviť ďalšie nadačné narodeniny, priniesť radosť a zábavu na Štúrovo námestie v Trenčíne a znova poskytnúť priestor deťom s rôznymi obmedzeniami na stretnutie s ich milovanými veselými klaunmi z nadačného fondu Dr. Klaun.

09. február 2022

Poskytnite 2 % Trenčianskej nadácii. O rok opäť vystavíme „účet“ našich aktivít, ktoré z 2% zafinancujeme a znova môžu mať podobu opravenej kultúrnej pamiatky, športového vybavenia pre deti, nového turistického značenia, novej školskej záhradky alebo mnoho ďalších.

Názov: Trenčianska nadácia
IČO: 36121908

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
Ďalšie potrebné informácie a tlačivá na stiahnutie

Tlač
09. február 2022