Vytlačiť túto stránku

Trenčianska nadácia sú aj Bánovce nad Bebravou

Klub darcov združuje ľudí, ktorí pravidelne darujú sumu minimálne 15 eur a vďaka členstvu v klube podporujú zmysluplné aktivity vo svojich mestách a obciach podľa aktuálnej grantovej výzvy. Umožňuje však aj stretnutia darcov s grantistami a lepšie porozumenie ich zámerom.

10. marec 2019

V šestnástom ročníku Klubu darcov môžu o podporu v širokom spektre verejnoprospešných aktivít požiadať aj obyvatelia obcí a miest okresu Bánovce nad Bebravou. Ak chcú byť radšej tým, kto rozhodne o úspešných projektoch, radi ich privítame v klube ako nových členov.

Podrobné informácie o podmienkach, možnostiach a priebehu grantovej výzvy sú na našej web stránke. Alebo sa s nami stretnite utorok 19. marca od 17:00 v Ži:va na námestí Ľ. Štúra v Dome služieb v Bánovciach nad Bebravou.

Tlač
10. marec 2019