Vytlačiť túto stránku

Vyhlasujeme grantovú výzvu Klubu darcov 2019

Šestnásty ročník grantovej výzvy Klubu darcov je zameraný na podporu verejnoprospešných aktivít obyvateľov miest a obcí okresov Trenčín, Ilava a Bánovce nad Bebravou. Týka sa všetkých oblastí života, čo znamená, že podporíme kultúrne a športové podujatia, akcie a projekty na ochranu životného prostredia, sídliskové aktivity, vzdelávanie všetkých generácií, predovšetkým neformálne, projekty na pomoc zdravotne postihnutým a ďalšie nepomenované.

13. február 2019

Ako každý rok žiadateľmi môžu byť občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby, organizácie s inou právnou formou ako napríklad knižnice, múzeá, galérie, centrá voľného času a neformálne skupiny obyvateľov (minimálne tri spolupracujúce osoby).

Uzávierka predkladania projektov je v stredu 3. apríla 2019 o 15:00, projekty musia byť do termínu uzávierky doručené do kancelárie Trenčianskej nadácie a súčasne zaslané mailom.

Členovia klubu kladú dôraz na prospešnosť aktivít pre komunitu, participáciu verejnosti a dobrovoľníkov, dlhodobý efekt výsledkov a dobre nastavený rozpočet. Celková hodnota projektu nie je obmedzená, projekty však budú podporené maximálnou sumou 500 eur. Iba v prípade, že projekt dosiahne maximálny počet bodov vo všetkých kritériách hodnotenia, môže správna rada Trenčianskej nadácie rozhodnúť o navýšení sumy na jeho podporu.

V prípade otázok nás kontaktujte najneskôr 2. apríla 2019 mailom Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  alebo telefonicky 0907403253.

Viac o grantovom programe všeobecne

Dokumenty na stiahnutie

Podmienky získania grantu
Žiadosť o poskytnutie grantu pre právnickú osobu
Žiadosť o poskytnutie grantu pre fyzickú osobu

 

Tlač
13. február 2019