Vytlačiť túto stránku

Vydali sme výročnú správu 2017

V roku 2017 sme v rámci dvoch grantových výziev podporili 16 projektov v hodnote 21 845 eur. To je priemerne 1 365 eur na jeden projekt. Najviac finančných prostriedkov bolo prerozdelených v grantovej výzve Coca-Cola pre región vďaka spoločnosti Coca-Cola HBC Česko a Slovensko. Ďalším úspešným číslom v roku 2017 je suma 10 533 eur, čo je hodnota 108 predstavení Dr. Klaunov odohraných vďaka podpore Ministerstva kultúry SR.

20. jún 2018

Čítajte viac VÝROČNÁ SPRÁVA 2017

Tlač
20. jún 2018