Grantová výzva Coca-Cola pre región je uzatvorená

Správna rada Trenčianskej nadácie schválila podporu siedmich projektov prijatých do grantovej výzvy Coca-Cola pre región s uzávierkou 31. marca 2017. Návrh úspešných projektov pripravila grantová komisia na základe splnených technických kritérií, hodnotiacich kritérií zverejnených vo výzve a osobnej prezentácie predkladateľov projektov.

30. apríl 2017

Na podporené projekty bolo v rámci druhého grantového kola alokovaných 16 394 EUR. Úspešní žiadatelia zrealizujú svoje projekty v regióne obcí Hrádok, Ducové, Stará Lehota, Lúka, Hôrka nad Váhom a Modrová do konca roku 2017.

Verejná zeleň Hrádok, Telovýchovná jednota Družstevník Hrádok
výsadba záhonov na neprístupnom svahu pozemku

Informačné tabule, Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane
návrh, výroba a inštalácia informačného systému archeologickej lokality NKP Kostolec - Ducové

Obecný dvor s detským ihriskom a prvkami mestského mobiliáru, Obec Stará Lehota
vytvorenie aktívnej oddychovej zóny pre obyvateľov obce i jej návštevníkov

Náučný chodník k hradu Tematín, OZ Hrad Tematín
vybudovanie náučného chodníka s oddychovými zónami od Bezovca na hrad Tematín

Modernizácia a zvýšenie atraktivity športového areálu, Obec Hôrka nad Váhom
zveľadenie areálu miestneho športového klubu nákupom mobilného zavlažovacieho systému

Minulosť a prítomnosť / Nájdi 10 rozdielov, Dominika Horňáková
priblíženie histórie obce Modrová prostredníctvom výstavy starých fotografií

Podpora činnosti FS Modrovanky – Krojovanky, Folklórny súbor Modrovanky - Krojovanky
zakúpenie audiotechniky a krojových súčastí na podporu činnosti folklórneho súboru

30. apríl 2017
 
 Ďakujeme
Mesto TrenčínMinisterstvo kultúry SR - Ministerstvo5 star glass | RONACORA GEO | Slovenské softvérové riešeniaEmersonAS TrenčíndogdocsRadovan Stoklasa[www.ksa.sk] - Tvorba www stranok eventive | tréningy - školenia - poradentvoEnergia pre krajinuTimm Slovakia s.r.oVaillantTrenčiansky terajšok – Nezávislé noviny trenčianskeho regiónuASOCIÁCIA KOMUNITNÝCH NADÁCIÍBYTAS, s.r.o., Trenčín - kotolne, technické zabezpečenie budov a automatizácia, diaľkový dohľad cez internetIDEA Trenčín - reklamné štúdioArt eventadvokátska kancelária | law firmPovažský cukor - Cukrovar Trenčianská teplá