5. ročník grantového kola Nové nápady na Váhu

Finančné prostriedky vo výške 2 300 € sú určené na podporu projektov z vybraných oblastí života obyvateľov okresu Nové Mesto nad Váhom. Môžu sa týkať aktivít počas jari 2015, konkrétne voľného času detí a mladých ľudí, prevencie kriminality, kultúry, športu, sídliskových aktivít a skvalitňovania životného prostredia. Partnerom grantového kola je spoločnosť Emerson a.s.

11. január 2015

O podporu aktivít môžu žiadať mimovládne organizácie, kultúrne a voľnočasové inštitúcie a obyvatelia alebo neformálne skupiny obyvateľov miest a obcí v rámci okresu Nové Mesto nad Váhom. Podmienkou nie je sídlo v týchto obciach, ale miesto realizácie projektu, ktoré musí byť totožné so zadaným regiónom.

Maximálna výška podpory pre jeden projekt je 500 €. Uzávierka predkladania projektov je 2.2.2015. K dispozícii sú dva typy formulára žiadosti a spolu s podmienkami sú dostupné práve tu. Úspešné projekty bude možné realizovať po podpísaní zmluvy o poskytnutí grantu od marca do júna 2015.

11. január 2015
 
 Ďakujeme
Mesto TrenčínMinisterstvo kultúry SR - Ministerstvo5 star glass | RONACORA GEO | Slovenské softvérové riešeniaEmersonAS TrenčíndogdocsRadovan Stoklasa[www.ksa.sk] - Tvorba www stranok eventive | tréningy - školenia - poradentvoEnergia pre krajinuTimm Slovakia s.r.oVaillantTrenčiansky terajšok – Nezávislé noviny trenčianskeho regiónuASOCIÁCIA KOMUNITNÝCH NADÁCIÍBYTAS, s.r.o., Trenčín - kotolne, technické zabezpečenie budov a automatizácia, diaľkový dohľad cez internetIDEA Trenčín - reklamné štúdioArt eventadvokátska kancelária | law firmPovažský cukor - Cukrovar Trenčianská teplá