Mladí filantropi

Mladí filantropi sú dobrovoľníci vo veku od 15 do 30 rokov. V rámci aktivít Trenčianskej nadácie administrujú vlastný grantový program určený ostatným mladým ľuďom v komunite. Zapájajú sa do života vo svojom meste, môžu v ňom ovplyvňovať drobné i rozsiahlejšie zmeny a pomáhať aktívnym skupinám občanov. Mladí filantropi sú spoločným projektom ôsmich komunitných nadácií združených v Asociácii komunitných nadácií Slovenska dlhodobo podporovaný Nadáciou SPP.

Mladí dobrovoľníci si v prostredí nadácie vytvárajú vzťah k svojmu okoliu, mestu, v ktorom žijú a k ľuďom, ktorým pomáhajú. Sú to študenti vo veku od 15 do 30 rokov. Prichádzajú do nadácie s ochotou pomáhať a chuťou učiť sa nové netradičné veci. Počas pravidelných stretnutí získavajú základné teoretické znalosti o nadácii a prostredí, v ktorom pôsobí, učia sa pracovať v tíme, komunikovať s novinármi, so žiadateľmi o grant a obhajovať svoje názory pri stretnutiach so správnou radou i voči verejnosti.

Trenčianska nadácia im umožňuje spravovať vlastný grantový program. Podporené projekty odrážajú potreby cieľovej skupiny – mladých ľudí a miestnych komunít. Zárukou sú práve mladí filantropi, ktorí sami formulujú podmienky grantových kôl primerané týmto potrebám. Nadácia im umožňuje tiež overiť si získané skúsenosti a zručnosti prakticky pri viacerých akciách nadácie, prípadne im ponúkne veľkú časť akcie samostatne zrealizovať. Úspech akcie potom závisí od vyspelosti skupiny, tímovej práce i vodcovských schopností jednotlivcov.

Skupina sa začína formovať v októbri každého roku oslovením stredných škôl i vysokej školy v Trenčíne, prezentáciou predošlých ročníkov pred študentmi, osobnými rozhovormi s členmi skupiny či pozvánkami na konkrétnu akciu pripravenú Mladými filantropmi. Prvé praktické skúsenosti získavajú noví dobrovoľníci v predvianočnom projekte Otvor srdce, daruj knihu, absolvujú úvodné tréningy a už v januári začínajú pripravovať svoje grantové kolo. Každý ročník končí netradičnou tlačovou besedou Reálni ľudia, skutočné projekty, kde mladí predstavia svoju celoročnú prácu a úspešných grantistov vo svojom ročníku. Počas roku však stihnú absolvovať viacero študijných ciest po rôznych podobných mládežníckych skupinách vo viacerých krajinách, prípadne majú možnosť pripraviť svoj vlastný projekt. Všetko to závisí len od prístupu a akčnosti celej skupiny.

Počas desiatich ročníkov sa v skupine Mladých filantropov vystriedalo 70 mladých ľudí. Pripravili a zrealizovali 10 grantových kôl, do ktorých predložilo projekt do 200 organizácií, neformálnych skupín, škôl či jednotlivcov. Z nich podporili 91 nápadov v hodnote 20 031 € z najrozličnejších oblastí života mladých.

Mladí z roku 2011

Je nás osemnásť a fungujeme pod Trenčianskou nadáciou ako samostatná skupina s vlastným grantovým programom a doplnkovými aktivitami. Tento rok sme nováčikovia, ale program vzdelávania mladých ľudí v oblasti fungovania tretieho sektora má už sedem rokov za sebou a na Slovensku tiež nie sme jediní, lebo takýchto skupín je tu celkom osem. V skupine pokračujeme dovtedy, kým nezačneme pracovať alebo neodídeme študovať na vysokú školu mimo Trenčína. A keďže z nás je väčšia časť druhákov alebo tretiakov na stredných školách, plánujeme tu ešte nejaký rok - dva pobudnúť.Páčia sa nám vzdelávacie aktivity, ktoré nám nadácia ponúka, páčia sa nám možnosti rozhodovať a ovplyvňovať projekty našich rovesníkov a tiež možnosti plánovať vlastné akcie, ktoré sú nám blízke, lebo my najlepšie vieme, čo vlastne chceme. Väčšina z nás nemá osobnú praktickú skúsenosť s projektmi, ale v histórii našej trenčianskej skupiny sa už nejaké dobré projekty zorganizovali, a tak by sme radi nadviazali a udržali krok s našimi predchodcami. Máme medzi sebou aj troch vysokoškolákov s trochu väčším rozhľadom a samozrejme pomoc skúsenej koordinátorky.

 

 
 Ďakujeme
Mesto Trenčín Ministerstvo kultúry SR - Ministerstvo Trenčiansky samosprávny kraj GRAND Hotel Trenčín Emerson AS Trenčín dogdocs Radovan Stoklasa [www.ksa.sk] - Tvorba www stranok eventive | tréningy - školenia - poradentvo Energia pre krajinu Timm Slovakia s.r.o Vaillant Trenčianska internetová televízia - Trencianska.tv ASOCIÁCIA KOMUNITNÝCH NADÁCIÍ BYTAS, s.r.o., Trenčín - kotolne, technické zabezpečenie budov a automatizácia, diaľkový dohľad cez internet IDEA Trenčín - reklamné štúdio Art event advokátska kancelária | law firm Považský cukor - Cukrovar Trenčianská teplá